مأخذ: گمرک جمهورى اسلامى ايران، سالنامه آمار بازرگاني، سالە‌اى ۷۶-۱۳۷۲

جدول اقلام عمده واردات ايران از چين طى سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲

نام کالا ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
گوشت گاو ۴۵۳۷ ۲۱۷۹
ازت ۶۴۱۹۶۳ ۲۲۰۱۰
خاک نسوز ۱۰۰۷
اکسيد منيزيم ۲۵۷۴
سنگ آلومينيوم ۱۰۶۴
کک زغال سنگ ۳۹۶۲ ۲۲۴۰
کک نفت لين پيت ۲۰۵۲
اسيد فسفريک ۵۸۹۳
پراکسيد سديم يا پتاسيم ۱۰۴۸
هيپوکلريت کلسيم ۴۵۴۷
سولفيت‌هاى سديم ۱۰۲۳
سولفات دى سديم ۱۳۰۷
ساير فسفات‌ها ۱۷۲۱
سولفور سديم جامد ۳۵۸۰
سولفات دو سديم ۱۵۶۷۷
سولفات دوباريم ۱۵۶۷۷
ترى پلى فسفات سديم ۲۰۷۵ ۱۰۲۵۳ ۲۰۷۹۲
کربنات سديم سنگين ۲۰۳۸ ۲۸۸۵
پلى فسفات ۲۳۳۴۹ ۲۶۴۱۶
اسيد استيک ۱۷۶۲۹
آمينواسيدها - ساير ۲۰۶۶
فورآلائيد ۱۰۲۸
داروهاى هورمون‌دار ـ ساير ۱۰۹۲
مواد رنگى اسيدى حتى متاليزه ۱۴۹۰
صمغ‌هاى استر ۱۹۱۵
ساير مشتقات هالوژنه ۱۸۲۹
اسيد سيتريک ۱۱۱۷
رنگ‌هاى غيرمذکور ۳۸۶۵ ۱۲۶۲
ساير مواد رنگى غيرآلى مصنوعى ۲۰۷۱ ۱۱۴۲
ساير افزودنى‌هاى مشابه براى روغن‌هاى معدنى ۱۹۱۴
روزنامه و نشريات ادواري ۲۴۹۳
نخ ابريشم ۲۴۷۰
نخ دوخت از اليافت سنتتيک غيرمذکور ۴۲۷۵
پلى استر ۴۱۵۷ ۱۶۹۵
پلى اسرت مخلوط با پنبه ۱۱۴۳
کنف ۳۱۴۵
مفتول آهن غيرمذکور ۱۸۲۰
منسوجات کنفى ۱۶۳۶
زغال به هر صورت، سوختنى‌هاى جامد ۲۲۷۴ ۱۰۵۲
ساير ترکيبات کربوکسى آميد ۱۰۴۹ ۱۰۵۲
داروهاى حاوى آنتى‌بيوتيک غيرمذکور ۱۰۵۴
لاستيک رويى بادى اتومبيل سواري ۱۲۶۷ ۲۲۴۳
کاغذ فلوتينگ ۱۵۰ گرمى ۱۰۰۲ ۱۵۷۹
ملحفه ۱۰۹۵
جوال و کيسه باربندى ۱۵۲۳
دستگاە‌هاى جور کردن، غربال، شستن ۱۱۰۵
دستگاه‌هاى شيشه‌سازى ۱۳۹۴
دستگاه و ادوات براى عمل‌آوردن فلزات ۵۰۱۱
برنج پوست کنده ولى با پوست داخل ۱۴۹۵۲
ساير فسفات‌ها ۱۷۲۱
رنگ‌هاى قليايى ۱۶۷۴
علف‌کش‌ها ۲۹۴۸
قارچ‌کش‌ها ۲۳۲۴ ۳۵۵ ۵۸۶۷
حشره‌کش‌ها ۷۰۱۰
کاغذ براى چاپ ۳۰/۱۵۰ گرم ۴۷۲۷
ماشين‌ها و دستگاه‌ها و ادوات مکانيکى ۳۱۵۶
شيرهاى چدنى ۲۸۳۲
ساير دستگاه‌هاى کنترل جريان سيال‌ها ۵۷۲۹
الکترود زغالى براى کوره‌هاى الکتريکى ۵۹۷۲
موتور سيلکت دنده‌اى زير ۱۲۵ سانتيمتر مکعب ۱۰۲۳
مورور سيکلت‌هاـ ساير ۱۲۵۰ ۹۴۵۴
اجزائ قطعات وسايط نقليه ۱۲۳۴
دستگاه‌هاى فتوکپى ۱۷۳۳
کنتور گاز ۱۹۸۸
کنجاله سويا ۸۴۵۲
جربنات منيزيم طبيعى (منيزيت) ۲۸۶۹ ۴۷۲۶
کک نفت تکليس شده ۳۰۶۴
لوله‌ها يا پروفيل توخالى براى لوله‌ گاز ۳۴۰۹
لوازم و اتصالات لوله‌کشى ـ ساير ۲۵۲۰ ۳۸۳۳
اسکلت فلزى و اجزاء آن ۲۰۳۱
مفتول آهن بيشت از نيم تا ۱۰ ميليمتر ۱۸۲۰ ۳۰۶۵
تراورس ۳۴۷۰
لوازم لوله‌کشى از چدن ۹۴۸۹ ۴۴۶۳ ۲۱۴۳ ۵۱۷۰
اتصالات فولادى ۲۹۴۸
لوازم لول‌کشى از فولاد ۱۸۱۴
دکل انتقال نيروى برق ۴۳۹۷
ساير قطعات فلزى غيرمذکور ۳۱۳۲
بافته‌ها و همانند از مفتول فولاد يا آهنى ۱۰۶۷ ۱۳۸۹
پيچ و مهره سرهم ۲۲۰۱
اقسام آچار غيرمذکور ۲۱۳۰
گاز انبردستى و نظاير آن ۱۲۷۱
ساير آبزرا و آلات دستى ۲۳۲۱
کوره آهنگرى
قفل در از چندن، آهن، فولاد ۳۰۴۹ ۱۴۵۳
قفل و کليد از ساير فلزات ۴۴۶۶ ۱۰۲۱
اجزاء و قطعات ۴۱۸۳
دستگاه‌اى گريز از مرکز بولدوزر و ..... ۲۲۱۱ ۳۲۲۱
چرخ دوزندگى ۱۶۹۳
ماشين صفحه تراش ۱۱۷۱۶
ماشين فرز ۱۰۰۸
ساير ماشين‌هاى تراش ۲۶۶۵
ماشين دستگاه‌هاى خردکردن ۱۵۳۵
ساير دستگاه‌هاى مکانيکى و کائوچو ۱۰۱۸ ۱۳۸۶
قطعات مجزاى ماشين‌ها و دستگاه‌ها ۹۴۲۲ ۹۴۲۰
مورتور و مود جريان مستقيم ۲۸۲۷
الکتروموتور يک فاز يک دور ۲۳۴۱۸ ۱۵۵۴ ۱۳۳۸
الکترموتورهاى سه فاز بيش از ۱۵ اسب قدرت ۱۰۹۸
ساير الکتور موتورهاى غيرمذکور ۱۰۳۹
اجزاء مجزى اشياء مذکور شماره فرعى الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ۱۵۴۱ ۳۹۲۷
قوه برقى ۱۲۸۲
اتوى برقى ۱۱۶۱
ادوات براى جريانات برقى ۱۸۶۱ ۱۲۸۹
مقره و عايق کننده‌هاى نظير آن ۱۰۵۵