در طول ۱۹۹۴ روابط چين با کشورهاى اروپاى غربى پيشرفت قابل توجهى داشته است. رابطه چين با اروپاى غربى داراى تاريخ طولانى است. بعد از تأسيس جمهورى خلق چين روابط دو جابه وارد دورهٔ جديد شد.


چين و بازار مشترک اروپا نيز در سال ۱۹۷۵ رسماً رابطه برقرار کردند. بعد از اينکه چين سياست اصلاح و گشودن درها به روى خارج را گشود روابطش با اروپاى غربى بسرعت توسعه يافت. هيئت‌هاى بلند پاپن کشورها از چين و بالعکس ديدار کردند و به همين ترتيب روابط تجارى و اقتصادى نيز توسعه يافت، تا جاييکه چين و کشورهاى مذکور شرکاى مهم تجارى يکديگر گرديدند همکارى آنها در زمينه‌هاى علمي، فني، فرهنگى و آموزشى نيز مثمرثمر واقع گرديد.


عليرغم گسترش روابط، توسعه آن براى مدت زمانى متوقف شد. در سال ۱۹۸۹، اکثريت کشورهاى اروپايى و (EEC) به بهانه سياسى داخلى چين، اين کشور را در زمينه‌هاى اقتصادي، سياسى و .... تحريم نمودند. در نتيجه سطح مبادلات دو جانبه و همکارى‌هاى اقتصادى و تجارى بشدت کاهش يافت. به دنبال بهبود شرابط داخلي، اروپاى غربى به تدريج روابطش را با چين توسعه داد. در سال ۱۹۹۰ و ۹۱، EEC دوباره تصميم به بهبود روابط گرفته و مبادله هيئت‌هاى مجدداً از سرگرفته شد. در سال ۱۹۹۱ نخست‌وزير ايتاليا به چين آمد. در سال ۱۹۹۲ لى‌پنگ نخست‌وزير چين از ايتاليا، سوئيس، پرتغال و اسپانيا ديدار کرد. به هيمن ترتيب روابط تجارى و اقتصادى دو جانبه نيز بهبود يافت و روابط سياسى به حالت عادى برگشت.


۱. پيشرفت قابل توجه در روابط چين ـ آلمان. همچينن روابط چين ـ فرانسه نيز بهبود و توسعه يافته است.


در نوامبر ۱۹۹۳ صدراعظم آلمان از چين ديدار کرد و طرفين اظهار داشتند که در قرن ۲۱ روابطشان بيش از پيش توسعه خواهد يافت. رابطه چين ـ فرانسه به علت اصرار فرانسه مبنى بر تأکيد فروش سلاح به تايوان توسط يکى از کمپانى‌هاى فرانسه و مخالفت شديد چين بشدت خراب شد. بعد از اينکه فرانسه طى يک بيانى مشترک که در ژانويه ۹۴ صادر شد قول داد به تايوان سلاح نفروشد، روابطه دو کشور بتدريج عادى شد و توسعه يافت و بدنبال آن هيئت‌هاى عالى رتبه هر دو طرف از کشورهاى يکديگر ديدار کردند.


۲. روابط چين با کشورهاى اروپاى غربى . EC رو به توسعه است.


همزمان با افزايش سطح روابط چين با آلمان و فرانسه، روابط اين کشور با کشورهاى اروپاى غربى و EC نيز افزايش يافته و تعدادى از رهبران ارشد چين از اين کشورها ديدار کرده و در مقابل رهبران اين کشورهانيز از چين بازديد به عمل آورده‌اند. اما روابط چين ـ انگليس به علت عدم همکارى دولت انگليس در مورد مسئله سيستم سياسى هنگ کنگ دچار مشکلات جدى شده بود که اينک به حالت عادى بازگشته است.


۳. مذاکرات و مشورت‌ها بين چين و کشورهاى اروپاى غربى افزايش يافته است.


در شرايط موجود بين‌المللى که جهان به سمت چند قطبى شدن پيش مى‌رود، با بهبود تدرجى و توسعه روابط چين ـ اروپاى غربي، تمام کشورهاى اروپاى غربى تمايل به تشديد مذاکرات سياسى خود با چين دارند. چين و پرتغال نيز در زمينه حل مسئله ماکائو و انتقال آرام و تحويل قدرت اجرايى آن، مذاکراتشان را افزايش داده‌اند.