روابط دو کشور چين و شوروى سابق که در زمان گورباچف‌رو به عادى شدن مى‌رفت با فروپاشى شوروى سابق در هاله‌اى از ابهام قرار گرفت. در دسامبر ۹۱ با روى کار آمدن يلتسين با افکار اصلاح طلبانه و راديکالى خود موجبات ناخوشنودى چينى‌ها را فراهم ساخت. وى رابطه با کشورهاى مشترک‌المنافع، آمريکا و غرب را در اولويت سياسيت خارجى خود قرار داد.


اختلافات دو کشور در زمينه ايدئولوژي، ارزش‌ها، سيستم و همجنين مدل توسعه باعث نشده است تا دو کشور براى ايجاد و توسعه روابط دوستانه و رابطه حسن همجوارى کوشش ننمايند. دو کشور با توجه به روابطشان در گذشته و تجربياتى که از آن اندوخته بودند براساس پنج اصل همزيستى مسالمت‌آميز مشترکاً روابط دوستانه و پايدارى بنا نهادند.


۱. دو کشور اصول اوليه جهت ايجاد رابطه دو جانبه از طريق مذاکره را تعيين و مشخص نمودند.


اصول اوليه در روابط دو جانبه در قرارهاى ذيل آمده است:


بيانيه مشترک جمهورى خلق چين و فدراسيون روسيه در مورد اصول روابط متقابل در تاريخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ و بيانيه مشترک چين ـ روسيه در ۴ سپتامبر ۱۹۹۴ منتشر شد. براساس اين بيانيه‌ها دو طرف يکديگر را کشور دوست قلمداد کرده و روابط حسن همجوارى و همکارى مشترک متقابل در چهار چوب قوانين سازمان ملل، اصول احترام متقابل به حاکميت و تماميت ارضى يکديگر، عدم تهاجم، عدم مداخله در امور داخلى يکديگر، برابرى و منافع متقابل و همزيستى مسالمت‌اميز و ديگر قوانين شناخته شده بين‌المللي، برقرار کردند. طرفين تأکيد کردند حق و انتخاب مسير حرکت هر يک از کشورها توسط مردم آن محترم بوده و اختلاف در سيستم سياسى و ايدئولوژى نبايستى مانعى در راه توسعه روابط باشد. هيچيک از طرفين وارد هيچ پيمان سياسى و ايدئولوژى نبايستى مانعى در راه توسعه روابط باشد. هيچيک از طرفين وارد هيچ پيمان سياسى و نظامى عليه يکديگر نخواهند شد. هيچکدام با کشور مالت قراردادى امضا نخواهد کرد که به حاکميت، منافع و امنيت ديگرى خدشه وارد نمايد و هيچکدام اجازه نخواهد داد که کشور سومى از خاک آن جهت حمله به حاکميت و منافع امنيتى ديگرى استفاده نمايد.


۲. دو کشور به توسعه روابط اهميت زيادى داده و به تبادل هيئت‌هاى بلند پايه تداوم خواهند داد. بعد از استقلال روسيه دولت چين بلافاصله وزير تجارت خارجى را در رأس هيئتى جهت امضائ يادداشت تفاهم و انجام مذاکرات به روسيه گسيل داشت. در پايان ژانويه ۱۹۹۲ لى پنگ نخست‌وزير چين و يلتسين رئيس جمهور روسيه در سازمان ملل با يکديگر ملاقات کرده و تمايلشان نسبت به داشتن رابطه حسن همجوارى و همکارى متقابل را مورد تأکيد قرار دادند. در ۱۹۹۲ يلتسين به چين رفت. در اين سفر بيانيه مشترک مذکور و ۲۴ توافقنامه در زمينه همکارى‌هاى اقتصادي، تجاري، علمى و فرهنگى امضا گرديد. لى پنگ نيز در ژوئن ۱۹۹۴ از مسکو ديدار داشت که در اين سفر ۸ سند همکارى در زمينه مبارزه با جرايم، ايجاد يک پل مشترک بر رودخانه امور و همچنين همکارى‌هاى فنى علمى و کشاورزى به امضا رسيد. در سال ۱۹۹۳، ۳۶ هيأت روسى از پکن و ۱۵ هيأت چينى از مسکو ديدار داشتند که اين نشانه اهميت توسعه مناسبات مى‌باشد.


در ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۰ نيز ولاديميرپوتين رئيس جمهور روسيه وارد چين شد. وى هدف از سفرش را توسعه روابط و بحث راجع به همکارى‌هاى راهبردى اعلام نمود.


آنها همچنين در خصوص موضوعات امنيتي، سياسي، تجارى و همکارى مرزى دوجانبه گفگو کرده و راجع به مخالفت با سيستم‌هاى دفاعى آمريکا در آسيا و آمريکا بحث و گفتگو کردند.


۳. نيروهاى نظامى دو کشور نيز تماس‌هاى عادى با يکديگر برقرار کرده و در زمينه تکنولوژى نظامى با يکديگر همکارى مى‌نمايند. البته همکارى نظامى چين و روسيه به زمان قبل باز مى‌گردد و به دنبال مذاکرات عادى سازى روابط پيش‌نويس مربوط به فروش ۲۴ جنگنده سوخوى ۲۷ به چين نيز نهايى گرديد. اگر چه فروپاشى شوروى اين همکارى‌ها متوقف گرديد اما بعد از چند ماه مورد تأييد مقامات نظامى هر دو کشور قرار گرفت.


در طول دهه گذشته بخصوص سال‌هاى اخير روسيه بزرگترين تأمين کننده سلاح‌هاى چين بوده است. از سال ۱۹۹۲ چين سالانه ۱ ميليارد دلار سلاح منجمله صدها جنگنده پيشرفته، زيردريايى و موشک‌هاى زمين به هوا و موشک‌هاى ضد زيردريايى خريده است.


چين و روسيه هر دو مخالف ايجاد سيستم دفاع موشکى که شديداً توسط دولت بوش حمايت مى‌شود و توسعه ناتو به سمت شرق هستند.


۴. مرز دو کشور مرز صلح و آرامش خواهد شد.


به هنگام سفر جيانگ زمين در سپتامبر ۱۹۹۴ به روسيه طرفين رسماً قرارداد خط مرزى غربى چين و رسيه را امضا نمودند.