بعد از تأسيس چين جديد، دولت اين کشور در اوايل دهه ۱۹۵۰ شروع به ايجاد رابطه تجارى و اقتصادى با بعضى از کشورهاى خاروميانه نمود و به علت شرايط مناسب روابط تجارى و اقتصادى گسرتش خوبى يافت. بطور مثال چين و کشورهاى منطقه متعلق به جهان سوم بوده و داراى اقتصاديهاى مکمل يکديگر مى‌باشند علاوه بر آن کشورهاى خاورميانه از سياست خارجى چين که مبتنى بر پنج اصل همزيستى مسالمت‌آميز مى‌باشد تقدير به عمل مى‌آورند.


اين کشور براى حل مشکل خاورميانه از برگزارى يک کنفرانس صلح بين‌المللى باشکرت اعضاء دائمى شرواى امنيت و تمامى طرف‌ها درگير حمايت مى‌نمايد. چيناز قيام مردم فلسطين پشتيبانى کرده و خواهان خروج اسراييل از سرزمين‌هاى اشغالى بعد از سال ۱۹۶۷ مى‌باشد. چين سازمان آزاديبخش فلسطين را برسميت شناخته و اقدام به افتتاح دفتر اين سازمان در پکن نمود. اين دفتر از تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ به سفارت ارتقاء يافت.


از طرف ديگر چين تا سال ۱۹۸۶ با اسراييل رابطه‌اى نداشت، تا ايکه تا اينکه در اين سال نماينده چين در شوراى امنيت با ديپلمات‌هاى اسراييلى در نيويورک ملاقات کرد و به اين تماس‌ها در پاريس و ديگر جاها ادامه دادند. آوريل سال ۱۹۹۳ ارتباطات سياسى رسماً آغاز گرديد. از آن تاريخ روابط دو کشور دز زمينه‌هاى مختلف گسترش يافته است و تعدادى دانشجو از رژيم صهيونيستى در چين تحصيل مى‌کنند.