استان‌هاى کشور عبارتند از:


تابوان خه‌بى شن‌شى ليائونينگ
جى‌لين هيلونگ جيانگ جيانگسو جه‌جيانگ
آنخويى فوجيان جيانگشى شان‌دونگ
هنان هوبى هونان گوان دونگ
سى‌چوان گويى‌جو يون‌نان شان‌شى
گنسو چينگ‌خاى خى‌نن