رودخانه ها

چين داراى بيش از ۱۵۰۰ رودخانه بزرگ هست که وسعت حزوهٔ آبى آنها هزار کيلومتر مربع مى‌باشد.


۱. چانگ‌جيانگ بزرگترين رود در چين هست که از دامنه جنوب غربى کوه گلادان‌دونگ سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از استان‌هاى چينگ‌خاي، تبت، سى‌چوان، يون‌نان، هوبي، هونان، جيانگ‌شي، آنخويى و جينگسو به درياى شرق چين در شانگ‌هاى مى‌ريزد و طول آن ۶۳۰۰ کيلومتر است.


۲. خوانگ‌خه (رود زرد) دومين رواخانه بزرگ در چين مى‌باشد که از دامنه شمالى کوهستان بايانهار در چينگ‌خاى سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از استان‌هاى چينگ‌خاي، سى‌چوان، گنسو، نينگ‌شيا، مغولستان داخلي، شانشي، شن‌شي، هنان و شاندونگ به خليج بوخي در شاندونگ مى‌ريزد. طول آن ۴۶۴/۵ کيلومتر هست.


۳. جوجيانگ بزرگترين رودخانه در بخش جنوبى چين است. اين رود از منطقه کوهستانى وومنگ يون‌نان سرچشمه گرفته و سپس به درياى جنوب چين درگوان‌دونگ مى‌ريزد، طول آن ۲۱۰۰ کيلومتر مى‌باشد.


تمام رودهاى بزرگ اين سرزمين قابل کشتيرانى هستند. حجم سالانه رودخانه‌هاى بيشمار چين ۳،۷۰۰،۰۰۰ ميليون متر مکعب هست و لذا ظرفيت تولى برق آن نيز زياد مى‌باشد. دولت چين ادعا مى‌کند که چين از نظر ظرفيت توليد برق آبى مقام اول را دارد. جدا از اين رودخانه‌ها تعداد زيادى کانال مانند کانال بزرگ پکن ـ هانگ‌جو که شمال و جنوب چين را به هم وصل مى‌کند و کانال مانند کانال بزرگ پکن ـ هانگ‌جو که شمال و جنوب چين را به هم وصل مى‌کند و کانال هونان ـ گوانشى نيز ايجاد گرديده است.

درياچه‌ها

در چين ۳۷۰ درياچه وجود دارد که مساحت ۱۳۰ درياچه متجاوز از يکصد کيلومتر مربع مى‌باشد و اکثر اين درياچه‌ها و نيمه جنوبى دشت جانگ‌جيانگ و فالت يون‌نان ـ گويى‌جو مى‌باشد. بعلت وسعت سرزمين چين و چند گونگى آب و هوا هر يک از درياچه‌ها خصوصيات خاص خودش را دارد.