بيمه در چين به دليل رشد سريع سرمايه‌گذاى‌هاى خارجي، تولدى مشترک با شرکت‌هاى خارجي، تجارت متقابل و صادرات نيروى کار، رو به رشد است. بيمه‌هاى زير در اختيار تجارت کالايى بين‌المللى مى‌باشند:


- بيمه دريايى برى کالاهاى صادراتى و وارداتى


- ضرر و زيان و هزينه براى شخص ثالث


- ريسک‌هاى حمايتى و غرامت


- بيمه تصادف شخصى


- جنگ و مخاطرات سياسى


- بيمه سرمايه‌گذارى


- بيمه بدهى‌ها (Liability insurance)


- بيمه تمام خطر (All Risk and Erection All Risks CAR & EAR)


- بيمه مؤسسات و دارايى‌هاى خصوصى


- بيمه بردازش مواد خارجى و تجارت متقابل (Compensation trade)


- بيمه دارايى در ارتباط با سرمايه‌گذارى مشترک، شامل خرابى ماشين‌آلات، ورشکستگى و تصادف شخصي


- ضمانت حسن انجام کار (Surety and performance bonding)

پوشش عمده بيمه

- بيمه حمل کالا


- بيمه دريايي


- FPA (Free of Particular Averag) که موارد زير را در بر مى‌گيرد:


الف ـ تمامى ضرر کالاى ارسالى که به علت بلاياى طبيعى يا تصادف در حين حمل آسيب ديده است.


ب ـ ضرر ناشى از افتادن کل محموله يا بسته‌ها در دريا حين بارگيري، انتقال و جابه‌جايى يا تخليه


ج ـ ضرر ناشى يا خسارت بوجود آمده براى محموله‌ها به دليل به گل نشستن، به صخره خوردن، غرق شده، برخورد با يخ‌هاى شناور يا ساير حوادث بوجود آمده با آتش يا انفجار


- (WA (With Average شامل بيمه مسئوليت مدنى با تحت FPA و همينطور ضررهاى جزئى که در اثر بلاياى طبيعى ايجاد شده که تحت پوشش FPA نيست.


- All Risks که تمامى مسئوليت‌ها را تحت FPA و WA و همينطور تمامى ضررها و خسارات ناشى از عوامل خارجى را پوشش مى‌دهد.


بيمه کلى حمل و نقل يا خسارت ايجاد شده در اثر بلاياى طبيعى يا حوادثى نظير تصادف و واژگون شدن قطار يا کاميون در حال حمل کالا.


- بيمه پستي. اين بيمه، ضرر يا خسارات مربوط به بسته‌هاى پستي، ناشى از بلاياى طبيعى يا حوادث در حين ارسال را شامل مى‌شود.


- بيمه حمل هوايى ضرر يا خسارات ناشى از بلاياى طبيعى يا حوادث نظير انفجار، تصادف يا سقوط هواپيماى حامل کالا را پوشش مى‌دهد.


- بيمه موتور (ماشين) شامل بيمه کشتى و شخص ثالث

سازمان‌هاى مجرى

تجارت بيمه در چين توسط شرکت‌هاى تحت نظر دولت انجام مى‌شود. اسامى اين شرکت‌ها به شرح زير است:


- شرکت بيمه خلق چين (PICC)


- شرکت بيمه چين (CIC)


- شرکت بيمه (TPIC) Tai Ping


- شرکت بيمه کشاروزى ـ سين جيانگ


- شرکت بيمه Pingan


- بانک ارتباطات


CIC و TPIC تحت هدايت PICC کار مى‌کنند و داراى شعباتى در هنگ کنگ، ماکائو و سنگاپور مى‌باشند که امور آن سوى درياها را انجام مى‌دهند. PICC در لندن، نيويورک، هامبورگ و توکيو دفتر نمايندگى دارد.