مبدأ: ارزش (ميليارد دلار) درصد از کل
هنگ‌کنگ و ماکائو ۱۵۰/۹ ۶۸
تايوان ۱۸/۴ ۸/۳
ايالات متحده آمريکا ۱۴/۴ ۶/۵
ژاپن ۸/۹ ۴
سنگاپور ۴/۸ ۲/۲
انگلستان ۳ ۱/۴
تايلند ۲/۱ ۰/۹
ساير ۸/۷ -


مقصد: ارزش (ميليارد دلار) درصد از کل
گوانگ‌دونگ ۷۴/۷ ۳۳/۷
جيانگ‌سو ۱۹/۸ ۸/۹
شانگ‌هاى ۱۳/۴ ۶
شاندونگ ۱۲/۵ ۵/۶
فوجيان ۱۲/۵ ۵/۶
پکن ۱۰/۴ ۴/۶
لياتينگ ۷/۷ ۳/۵
کل براى مناطق ساحلى و ايالات ۱۷۹/۹ ۸۱/۹
کل سرمايه‌گذارى ۲۲۱/۹ ۱۰۰