ارزيابى عوارض وارداتى

عوارض وارداتى برحسب ارزش CIF محاسهب مى‌شود و اين ارزش شامل قيمت کالا، هزينه بسته‌بندي، حمل، بيمه و ساير خدمات قبل از تخليه است.


قسمت کالاها براساس قيمت معمول عمده‌فروشى آن کالا در محل خريد در کشور صادر کننده برآورد مى‌شود. در صورتى که نتوان قيمت عمده‌فروشى را به اين ترتيب برآورد کرد، ارزش براساس قيمت عمده‌فروشى داخلى آن کالا يا مشابه آن در چين محاسبه مى‌شود.


عوارض وارداتي، ماليات‌ها و هزينه‌هاى مربوط به حمل و نقل، انباردارى و هزينه‌هاى عملياتى بعد از انجام واردات اخذ مى‌شود.


ماليات بر روى واردات با نرخ بين ۲۰ تا ۸۰ درصد به منظور محدود کردن واردات بر روى اقلام کالايى زير وضع گرديده است:


- نخ پلى‌استر پردازش شده و انواع مشخص اليافت مصنوعى و اليافت دستباف


- انواع ماشين حساب الکترونيکى


- رايانه و لوازم آن (کمتر از ۳۲ بايت)


- تلويزيون رنگى


- ماشين سواري، وسايط نقليه جهارچرخ، وسايط نقليه سبک، کاميون کمتر از ۸ تن و موتور سيکلت


- عينک آفتابي


- ماشين کپي، دستگاه ويدئو و ساير اقلام مشابه


ماليات مشترک صنعتى و تجارى به عنوان نوعى ماليات فوق بر روى واردات وضع شده است. اين ماليات شامل ۱۰۸ نوع کالا و خدمات مى‌شود. نرخ ماليات فوق از نرخ ۵/۱ درصد براى پارچه تا ۶۰ درصد براى سيگار است. مواد خام، لوازم و قطعات يديکى و مواد بسته‌بندى وارد شده براى توليد کالاهاى صادراتى از ماليات صنعتى و تجارى معاف هستند.


مواد خام، قطعات، وسايل، لوازم و مواد بسته‌بندى که توسط مؤسسات خارجى براى پردازش يا مونتاژ عرضه مى‌شود از عوارض وارداتى مستثنى هستند ولى بايد ظرف مدت مشخصى صادر شوند. مواد خام، قطعات و مواد بسته‌بندى مورد نياز شرکت‌هاى با سرمايه‌گذارى خارجى يا مشترک که به منظور صادرات مجدد وارد مى‌شوند، کلاً از عوارض وارداتى معاف هستند.


نرخ‌هاى تعرفه‌اى زير بر روى واردات براى کالاهايى که مشمول پيمان MFN (کاملة‌الوداد) نيستند، اعمال مى‌شود.


محصولات معدنى عوارض تا ۸۰ درصد، محصولات صنعتى تا ۱۳۰ درصد، محصولات کشاروزى ۱۸۰ درصد، منسوجات و کالاهاى نسجى ۸ تا ۱۳۰ درصد، مواد اوليه بخش صنعت ۹ تا ۱۳۰ درصد و چرم، چوب و کاغذ ۸ تا ۱۸۰(کتاب و مجلات از عوارض معافند).


نرخ‌هاى MFN زير مربوط به اقلامى است که از کشورهاى طرف قرارداد کاملة‌الوداد به چين وارد وارد مى‌شود.


موادمعدنى تا ۵۰ درصد، کالاهاى صنعتى تا ۹۰ درصد، محصولاتا و کالاهاى بخش کشاورزى نظير چرم، چوب و کالاهاى کاغذى تا ۱۵۰ درصد، منسوجات و کالاهاى نسجى ۳ تا ۱۰۰ درصد و مواد اوليه بخش صنعتى ۳ تا ۱۲۰ درصد.


برخى از مواداوليه صنعت شامل نمک، سنگ معدن و نيز فيلم‌هاى عکاسى براى چاپ کتاب و روزنامه و براى مصارف آموزشى از عوارض وارداتى است. لوازم و قطعات مورد نياز براى پردازش کالاهاى صادراتى از عوارض معاف هستند. ترکيبات شيميايى مورد نياز براى مدرنيزه کردن کارخانجات صنعتى و نيز مواد، کالاها و تجهيزات براى ساختن محل‌هاى گردشگرى شامل نرخ‌ها تعليقى است. (Suspended rates)


تعرفه‌هاى وارداتى به طور موقت بر روى واردات مواد خام فلزى (قلع، ورقه گالونيزه فولادي، ورقه فولاد ضخيم، مواد خاص، مس تصفيه شده)، موادخام شيميايى و فرآورده‌هاى آن (فنل، استن، کريسانتموم، تولوئن‌ها، الکل استان، سيلن، پلى‌پروپيلن، پلى استرن، رزين)، مواد کشاورزى (سموم، موادشيمايي، خوراک دام، موادخام، افزودنى‌ها)، ماشين‌آلات، قطعات و وسايل آن اعمال مى‌شوند.

نرخ‌هاى اضافى تعرفه‌اى (Surcharges)

نرخ‌هاى اضافى تعرفه‌اى از ۵ درصد تا ۴۰ درصد بر روى کالاهاى لوکس وارداتى توسط مؤسسات دولتى واقع در پکن اعمال مى‌شود. اقلام لوکس عبارت‌اند از: مبلبان، فرش، پتوى پشمي، منسوجات، آبگرمن و ديگ بخار، ضبط صورت، وسايل موتوري، تلوزيون رنگي، دستگاه تهويه، دوربين و وسايل عکاسي.


عوارض خاص وارداتى بر روى وسايل موتورى از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش يافته است. نرخ عمومى تعرفه ۱۷ درصدى و نرخ ۱۳ درصدى بر روى فروش يا ورادات غلا، روغن‌هاى نباتى خوراکي، آب معدني، گاز مايع حاصل از نفت، گاز متان، زغال چوب و زغال سنگ وضع شده است.

بسته‌بندى و برچسب

دستورالعمل‌هاى بسته‌بندى ممکن است در قراردادهاى تجارت خارجى يا در مدارک مربوط ارائه شود. اصولى کلى بسته‌بندى براى کالاهاى صادراتى به چين عبارت است از:


الف ـ صادرکننده خارجى ملزم است بهترين نوع سبته‌بندى را بکار گيرد را با روش بارگيري، تخليه، حمل و نقل و انباردارى در چين هماهنگ باشد.


ب ـ مواد بسته‌بندى بايد محکم بوده و اندازه و وزن هر بسته نبايد زياد بزرگ و سنگين باشد.


ج ـ هر بسته بايد علائم لازم را به هرماه داشته باشد، نظير علامت خطر براى کالاهاى خطرناک و علائم بين‌المللى براى حمل کالا.