اداره عمومى گمرکات جمهورى خلق چين (GCA) يک سازمان دولتى است که اداره امور مربوط به گمرکات را در سراسر چين بعهده دارد. اين اداره در هر ايالت يک شعبه دارد و اداره اصلى پکن واقع است.

سيستم تعرفه‌هاى گمرکى

چين دو نوع تعرفه‌گمرکى بر روى واردات دارد، يکى تعرفه عمومى و ديگرى حداقل نرخ تعرفه. حداقل نرخ تعرفه بر روى واردات از کشورهايى که قررادادهاى تجارى با چين امضا کرده‌اند وضع مى‌گردد و نرخ عمومى تعرفه بر روى واردات از کشورهايى که چين قرارداد يا تريبات تجارى با آنها ندارد، اعمال مى‌شود.


حداقل نرخ تعرفه از ۲ تا ۱۵۰ درصد است، در حالى که نرخ عمومى تعرفه از ۸ تا ۱۸۰ درصد مى‌باشد. نرخ عمومى تعرفه ۵ تا ۳۰ درصد بيش از حداقل نرخ تعرفه بر روى برخى کالاهاست. نرخ‌هاى پايين‌تر مربوط به ماشين‌آلات پيشرفته، تجهيزات و قطعات، مواد خام مورد نياز توليدات صنعتي، غلات، دانه‌ها، کودهاى شيميايى و غيره وضع شده است. استثنائات عوارض شامل حيوانات زنده براى اصلاح نژاد، غلات، ذرت، برنج، سنگ‌هاى معدني، کنسانتره، لوازم آموزشى و غيره مى‌شود. تعرفه‌هاى بالاتر براى کالاهاى تجملى و محصولات غيراساس نظير تنباکو، ماشين‌سوارى و موتور سيکلت است.


نرخ‌هاى تعرفه‌اى که گه‌گاه تغيير مى‌کند، ولى تعرفه‌ها براساس اصول زير تعيين مى‌شود:


۱. کالاهاى صنعتى و محصولات که چين مى‌تواند در حال حاضر توليد کند يا قادر به توليد آن با کيفيت مناسب درآينده نزديک است (اگرچه در کوتاه مدت عرضه کمى دارد) موضوع نرخ تعرفه‌اى بالاست.


۲. تمام اجناس تجملى و کالاهاى غير ضرورى موضوع نرخ‌هاى تعرفه‌اى بالا هستند.


۳. نرخ‌هاى تعرفه‌اى کمتر يا معافيت گمرکى به ماشين‌آلات پيشرفته، تجهيزات و قطعات، مواد خام ضرورى براى توليدات صنعتي، غلات، دانه‌ها و کودهاى شيميايى تعلق مى‌گيرد.


۴. معافيت گمرکى يا کاهش تعرفه‌اى شامل کتاب‌هاى علمي، سموم دفع آفات و داروهاى بخصوصى که نمى‌تواند در داخل چين توليد شود يا جايگزينى ندارد، مى‌شود.


۵. نرخ خيلى پائين و تخفيفات گمرکى شامل کليه اقلام صادراتى و موادخام پردازش شده و وارداتى است که به توسعه محصولات صادراتى کشور کمک مى‌کند.


نرخ‌هاى تعرفه‌اى در مورادى توسط کميسيون تعرفه تعيين مى‌شود. اين کميسيون متشکل از نمايندگان ادارات عمومى گمرکات، وزارت بازرگانى خارجى و همکارى اقتصادي، وزارت مالي، کميسيون برنامه‌ريزى مالى و ساير سازمان‌هاى مربوطه مى‌باشد.

چارچوب عوارض گمرکى

چين يک سياست گمرکى حمايت دارد. کالاهاى مشمول کاهش نرخ عوارض وارداتى در گروه‌هاى زير قرار مى‌گيرند:


- مواد خام طبيعى و کالاهاى اوليه نظير چرم، الوار و خمير کاغذ.


- تجهيزات و ماشين‌آلات پيشرفته و ماشين‌آلات با فن‌اورى بالا، قطعات، لوازم و غيره.