ساختارى سازمان تجارت خارجى سه سطح دارد: وزارت بازرگانى خارجى و همکارى اقتصادى (MOFTEC) که تحت نظارت شوراى دولتى قرار دارد. شرکت‌هاى ملى بازرگانى خارجى (NETCS) تحت نظارت MOFTEC که در سطح دوم قرار دارند و شعب NFTC در ايالات، مناطق، بخش‌ها و شهرهاى بندرى که در سطح سوم جاى دارند.


با اجراى سيستم خود مسئوليتى براى منافع و ضررها، قدرت رهبرى ادارى تا حد زيادى کاهش يافته است. مؤسسات تجارت خارجى در هر سطح از نظر مالى و فعاليت‌هاى تجارى تا حدود مستقل هستند.

وزارت بازرگانى خارجى همکارى اقتصادى (MOFTEC)

اين وزارتخانه يک سازمان عملياتى است که مسئول اداره تجارت خارجى و همکارى‌هاى اقتصادى مى‌باشد و تحت نظارت و شوراى دولتى اداره مى‌شود.


MOFTEC داراى ۲۰ اداره عملياتى است که عبارت‌اند از: اداره کل، اداره تحقيقات سياسى و اصلاح سيستم اداره پرسنل، آموزش و نيروى کار، ادراه تحقيقات سياسى و اصلاح سيستم اداره پرسنل، اداره صادرات و واردات، اداره روابط اقتصادى و تجارى با تايوان، اداره امور اروپا، اداره امور آسيا و آفريقا، اداره امور آمريکا و استراليا، امور کمک به کشورهاى خارجي، اداره کمک‌هاى اقتصادى خارجي، اداره روابط با سازمان‌هاى بين‌المللي، اداره صادرات و واردات فن‌آوري، اداره سرمايه‌گذارى خارجي، اداره امور مالى خارجي، اداره مقررات و قراردادها، اداره پروتکل و اداره امور اداري.

دفتر تجارت خارجى

تمامى ايالات و مناطق خودمختار، فعاليت‌هاى تجارى و اقتصادى مناطق خود را تحت هدايت و راهنمايى دولت محلى و MOFTEC اداره مى‌کنند و اختيار نظارت و رسيدگى فعاليت‌هاى اقتصادى و تجارى خارجى را در منطقه خود دارند.

شرکت‌هاى ملى بازرگانى خارجى

اين شرکت‌هاى مؤسسات متعلق به دولت ( تحت نظارت MOFTEC) هستند که مسئول ضررها و منافع خويش مى‌باشند. هر يک از اين شرکت‌ها در يک زمينه خاص کالايى فعاليت داشته و يک دفتر مرکزى در پکن دارند.


در حال حاضر ۱۹ شرکت NETCS تحت نظارت MOFTEC فعاليت دارند که عبارت‌اند از: شرکت ملى حمل و نقل تجارت خارجى چين، شرکت ملى چارترينگ چين، شرکت ملى بسته‌بندى چين، شرکت مشاوره بازرگانى و خدمات تکنيکى چين، شرکت ملى صادرات و واردات غلات، روغن‌ها و مواد غذايى چين، شرکت ملى صادرات و واردات توليدات و فرآورده‌هاى حيواني، شرکت‌هاى ملى صادرات و واردات منسوجات، صنايع سبک، صنايع دستي، مواد شيميايي، فلزات و مواد معدني، ماشين‌آلات، ابزارآلات، واردات مواد تکنيکي، ابريشم، مواد دارويى و محصولات بهداشتي، شرکت توسعه زمينه‌هاى صادراتي، شرکت تجارت آن سوى درياها و اتحاديه و شرکت‌هاى توسعه تجرات خارجى چين.

سازمان‌هاى اصلى مرتبط با تجارت خارجى

سازمان‌هاى اصلى مرتبط با تجارت خارجى در چين عبارت‌اند از:


شوراى چين براى توسعه تجارت بين‌الملل (CCPIT)، مؤسسه تحقيقات تجارت بين‌الملل (ITEI)، مؤسسه تحقيقات همکارى‌هاى اقتصادى بين‌الملل (IECRI)، شرکت مشاوره بازرگانى ـ اقتصادى (CONSULTEC) و مرکز آموزش و تحقيق تجارت بين‌الملل براى آسيا و منطقه پاسيفيک (RTC). اين سازمان‌ها خود مبادرت به صادرات و واردات نمى‌کنند و تنها در زمينه تحقيقات، اطلاعات، مشاوره و امور مرتبط با تجارت خارجى فعاليت مى‌نمايند. در سال‌هاى اخير نهادهايى براى بهبود بخشيدن به فعاليت‌هاى تجارت فعاليت مى‌نمايند. در سال‌هاى اخير نهادهايى براى بهبود بخشيدن به فعاليت‌هاى تجارت خارجى و ايجاد هماهنگى در فعاليت‌هاى خارجى ايجاد شده است که عبارت‌اند از: اتاق کالاهاى صادرات، اتحاديه تجارت خارجى چين، اتحاديه همکارى اقتصادى بين‌الملل، اتحاديه چين براى مؤسسات با سرمايه‌گذارى خارجى و اتحاديه پيمانکاران بين‌المللى چين.


مؤسسات تحقيقات تجارت بين‌الملل (ITRI)، مؤسسات تحقيقات همکارى‌هاى اقتصادى بين‌الملل و سازمان خدمات مشاوره‌اى جهت ارائه اطلاعات، مشاوره و تحقيق و تبليغ براى توسعه تجارت خارجي، روزنامه‌ها و مجلات متعدد و دفاتر انتشاراتى تحت نظارت MOFIEC فعاليت مى‌کنند.

سازمان‌هاى تجارى دولتى مستقر در خارج

دفاتر کنسولى تجارى و دفاتر نمايندگى تجاري، بخش‌هايى از سفارتخانه‌هاى چين در کشورهاى مختلف دنيا هستند. نمايندگى توسط MOFTEC انتخاب و اعزام مى‌شوند. اين دفاتر تحت نظر اين وزارتخانه و سفارتخانه مربوط عمل مى‌کنند. چين ۱۶۶ دفتر تجارى در خارج از کشور تأسيس کرده است. اين کشور به منظور گسترش تجارت خارجي، در شهرهاى مهم دنيا از جمله نيويورک، پاناما و هامبورگ دفاتر تجارى ايجاد کرده است که در زمينه صادرات، واردات و مشاوره تجارى فعاليت دارند. همچنين در هنگ کنگ و ماکائو شرکت‌هاى تجارى به عنوان نمايندگى ايجاد نموده است.


شوراى چين براى توسعه تجارت بين‌الملل (CCPIT) يک سازمان غيردولتى است که در سال ۱۹۵۲ توسط دولت چين تشکيل شد. اين شورا در سال ۱۹۸۸ به اتاق تجارت بين‌الملل چين (CCOIC) تغيير نام يافت. اتاق مزبور روابط نزديکى با مؤسسات تجارى اقتصادى ـ فنى دارد و با حدود يکصد مؤسسه و سازمان در سراسر جهان تماس‌هاى تجارى برقرار کرده است. برگزارى نمايشگاه‌هاى تجاري، همايش‌هاى فنى و سمپوزيوم درچين به عهده اتاق تجارت بين‌الملل چين مى‌باشد.