توسعه بازرگانى خارجي، خصوصاً صادرات محصولات غيرسنتى (محصولات سنتى شيلى عبارتند از : مس،سلولز، ميوه و محصولات دريائي) شيلى توسط مؤسسه prochile يک سازمان تحت مديريت وزارت روابط خارجى اين کشور است، اداره مى‌شود. وظيفه اين سازمان عبارتند از:


۱. توسعه صادرات کالاهاى غيرسنتى از طريق بازاريابى و جلب مشارکت سرمايه‌هاى خارجى براى تأمين بلندمدت سفارشات.


۲. ارائه اطلاعات به مراکز دولتى و خصوصى داخلى و خارجى براى تقويت تجارت خارجي.


۳. ابداع روش‌هاى مناسب براى بالا بردن کيفيّت توليدات صادراتى و تطابق آن با نيازهاى بازارهاى جهاني.


تا قبل از تأسيس مؤسسه پروچيله در نيمه اول دهه هشتاد، کل صادرات شيلى کمتر از يک ميليارد دلار بود در حالى که هم اکنون به معادل ۱۰ ميليارد دلار رسيده است.


تعداد اقلام صادراتى در ۱۹۹۴، ۵۰۰ مورد بوده و در سال ۱۹۹۵ به ۳،۵۰۰ رسيد. همچنين تعداد کل صادر کنندگان از ۲۰۰ طرف حقوقى به ۵،۵۰۰ افزايش يافت . ظرف مدت فوق، کل کشورهاى دريافت کننده اقلام شيليائى از ۵۰ به ۱۵۵ کشور افزايش يافته است.


کار مؤسسه مذکور بيشتر با گروه‌هاى صنعتى با توانائى‌هاى صنعتى و مالى مى‌باشد و کار جلب مؤسسات تجارى و صنعتى و مالى و عمده جهان و تشويق آنها به سرمايه‌گذارى يکى از اهداف اصلى است. زيرا اين مسئله تداوم امر صادرات را تضمين مى‌کند.


پروچيله مشتمل بر ۱۱ اداره است و از امور جذب سرمايه با توسعه بازرگانى کالاهاى کشاورزى و مبلمان تا مرکز اطلاعات و آمار قابل بهره‌بردارى براى کليه مؤسسات تجارى در داخل را پوشش مى‌دهد و سالانه بين ۱۳تا ۱۴ هزار مراجعه کننده دارد.


پروچيله همچنين نسبت به تأمين مسکن براى سرمايه‌گذاران خارجى و هيئت‌هاى بازرگانى اقدام مى‌نمايد. علاوه بر آن امر تبليغات تجارى و ساير ابتکارات از مسئوليت‌هاى ديگر ادارات يازده‌گانه اين سازمان و فقط سال گذشته بيش از دو ميليون دلار در آمريکا صرف تبليغات براى آشنائى با شيلى شده است.


کل پرسنل پروچيله ۲۲۰ نفر است که معدل سن آن‌ها ۳۰ سال است و کل بودجه آن ۱۰ ميليون دلار در سال است و بيشتر بودجه صرف ۳۰ دفتر مستقر در سفارت‌خانه‌ها در کشورهاى مختلف است که به صورت شعبات پروچيله با آزادى عمل فراوانى فعاليت مى‌نمايند. (پروچيله در منطقه خاورميانه در امارات متحدهٔ عربى و ترکيه دفتر دارد)


نقش ديگر پروچيله تغيير تدريجى کالاى صادراتى مواد اوليه به مواد توليدى کامل و قابل عرضه به بازارهاى مصرف هر کشور است. به عقيده اقتصاددانان شيلى تنها روش عمده افزايش ارزش صادرات، بالا بردن ارزش کالاى صادراتى است که نقش ابتکار عمل و تکنولوژى از همه عوامل بيشتر است، در اين زمينه روى صنايع پزشکى ابزار و وسائل برقى و مبلمان و دکوراسيون بيشتر سرمايه‌گذارى شده است، به گفته رئيس سازمان و وسائل پروچيله حتى اگر شيلى صادرات خود را در بخش مواد کشاورزى و صنايع غذايى دريائى (که به ترتيب در مقام دوم و سوم کالاهاى صادراتى قرار دارد) به دو برابر افزايش دهد جوابگوى منحنى رشد اقتصادى اين کشور (۷%) نيست و لازم است از ارزش افزوده محصولات خود برخوردار باشد.