آفريقاى مرکزى يکى از شرکاء اتحاديه اقتصادى و گمرکى کشورهاى آفريقائى است. اين کشور در سازمان آفريقائى OCAM نيز عضويت دارد.


اظهارات Ange Patasse رئيس‌جمهورى فعلى آفريقاى مرکزى در زمينه مسائل اقتصادي: ... الويت دوم اصلاحات بودجه‌اى و درآمدهاى عمومى مى‌باشد. در اين رابطه ما با جريان‌هائى که به اختلاس در بودجه کشور مى‌پردازند مبارزه نموده که عمدتاً از سر کردگان رژيم سابق بوده‌اند و خواستار مقابله با پيشرفت‌هاى کشور مى‌باشند... کشور ما از نظر منابع آبى بسيار غنى بوده و داراى زمين‌هاى حاصلخيز مى‌باشد. کشاورزى سنتى را بايد کنار گذاشت و به کشاورزى مکانيزه روى آورد. در اين رابطه سعى داريم تا به مهار آب بپردازيم. ميزان بارندگى در کشور ۱۵۰۰ ميليمتر در سال مى‌باشد ولى در تمام نقاط کشور يکسان نيست. اگر ما بتوانيم اين امر را تحقق بخشيم در طى ده سال آينده مى‌توان يک ميليون هکتار از اراضى را آبيارى نمود. وى در رابطه با حقوق معوقه کارمندان گفت: پيشنهاد من اين بود تا به‌وسيله اوراق قرضه پنج ساله به اين معضل خاتمه دهم که سنديکاها و اپوزيسيون با آن مخالفت ورزيدند. ولى من طرفدار نوآورى بوده‌ام و کسانى که عادت کرده‌اند تا کارها را از طريق عادى به انجام برسد از آن واهمه دارند. اين قضيه همچنين از سوى برخى تا حدودى چهره سياسى به‌خود گرفته است. هنگامى‌که بر سر کار آمدم گفته شد ميزان حقوق معوقه کارمندان هيجده ميليارد فرانک سيفا مى‌باشد ولى با يک سرى اقدامات و کنترل‌ها که انجام پذيرفت دريافتيم که تقلباتى صورت پذيرفته و در حقيقت رقم صحيح ۳/۱۳ ميليارد فرانک سيفا مى‌باشد.


سنديکاها خواستار پرداخت چهار ماه حقوق معوقه کارمندان بودند که اين‌جانب از قدرت شخصى خود براى پرداخت يک ماه موافقت نمودم که البته اين مسئله با نارضايتى صندوق بين‌المللى پول نيز همراه بود. نظر صندوق بين‌المللى پول اين است که به‌جاى گذشته براى آينده سرمايه گذارى نمائيم که ديکته نمودن چنين سياستى را از طرف صندوق قبول نداريم زيرا سبب تنش‌هاى اجتماعى گرديده و عدم پرداخت طلب افراد عادلانه نيست و بايد راه حل نهائى را براى آن پيدا نمود. رئيس‌جمهور دريافت کمک خارجى براى پرداخت حقوق معوقه کارمندان را انکار نکرده و اظهار مى‌دارد در اين رابطه چين حدود ۱/۱ ميليارد فرانک سيفا کمک نموده است.


وى در رابطه با نهادهاى بين‌المللى نظير بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول و مسئله حقوق معوقه کارمندان گفت: من با نظرات آنها موافق نبوده‌ام و هيئتى که اخيراً به کشور ما آمد بدون هيچ‌گونه نتيجه‌اى کشور را ترک نمود.


رئيس جمهور در رابطه با کاهش ارزش فرانک سيفا گفت: در ژانويه ۱۹۹۴ رؤساى کشورهاى منطقه فرانک در داکار گرد هم آمدند و کاهش ارزش فرانک سيفا صورت گرفت. در اين گردهمائى که نمايندگان صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى نيز حضور داشتند قرار شد براى سه مورد (قروض داخلى و خارجى کشورهاى ذيربط، حمايت از قيمت‌ها و مصرف‌کنندگان و حمايت از توليد) برنامه‌هايى صورت پذيرد. ولى پس از چند ماه يک هيئت براى ارزيابى به آفريقاى مرکزى آمد و در ميان اقداماتى که از سوى صندوق بين‌المللى پول به آن توصيه شده بود مى‌توان از ساختارهاى جديد مشاغل عمومي، خصوصى سازى و کاهش تعداد کارمندان از رقم بيست و چهار هزار نفر به نوزده هزار نفر در آفريقاى مرکزى اشاره نمود.


در خصوص کاهش تعداد کارمندان ما توانستيم با تشويق نمودن افراد به بازنشستگي، تعداد آنان را به ۱۹۵۰۰ نفر برسانيم در حالى‌که صندوق بين‌المللى پول اين رقم را ۱۹۰۰۰ نفر براى ما تعيين کرده بود. در اينجا ما با مشکل جدى روبه‌رو شديم زيرا تعدادى از کارکنان در رژيم گذشته به‌طور خودسرانه از کار بيکار شده بودند و بايد به سر کارهاى خود باز مى‌گشتند از طرف ديگر ما معتقد هستيم که دولت نبايد هرگونه اخراج بدون دليلى را نسبت به کارمندان اعمال نمايد.


در مورد خصوصى‌سازى نيز معتقد هستيم نبايد سرمايه‌اى ملى کشور بدون هيچ دليل حراج شوند در صورتى‌که صندوق بين‌المللى پول نسبت به يکى از مؤسسه‌هاى دولتى که بين دو تا سه ميليارد فرانک سيفا براى دولت درآمد دارد حساس شده بود. بنابر اين ما آن را نپذيرفته و براى همين با اين صندوق به ت وافق نرسيديم.


رئيس‌جمهور آفريقاى مرکزى با توجه به اينکه اگر شرايط صندوق بين‌المللى پول را قبول نکند از کمک‌هاى آن محروم مى‌شود گفت: در طى آخرين سفرم به فرانسه با ژاک شيراک صحبت کرديم و ايشان قول دادند تا صندوق را متقاعد نمايند تا کمک‌هاى خود را به ما ادامه دهد.


آقاى شيراک در صحبت‌هاى خود رهنمودهائى دادند که پس از بازگشت و مستوراتى را صادر کرديم و در حال حاضر روابط ما با صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى خوب است (۱).


(۱) . مصاحبه مجله ژون آفريک اقتصادى با رئيس‌جمهور آفريقاى مرکزى در رابطه با برنامه‌هاى آتى اين کشور.