از زمانى که بنگلادش به‌عنوان بخشى از شبه قاره هند محسوب مى‌شد و پس از اينکه به‌عنوان قسمتى از پاکستان بود، احزاب سياسى در اين خطه فعاليت گسترده‌اى را داشته‌اند و اغلب احزاب آنها منشأ خود را از احزاب سياسى شبه قاره و يا پاکستان گرفته‌اند.


در اينجا مهم‌ترين احزاب سياسى را که نقش مهمى در سيستم سياسى کنونى برعهده دارند مورد بررسى قرار مى‌دهيم: