کشور بنگلادش در منطقه گرمسيرى و مرطوب واقع شده است و داراى رودخانه‌هاى پر آب و سيل‌هاى فراوان در طول سال مى‌باشد. در حقيقت در اين منطقه شش فصل وجود دارد که عبارتند از:


۱. بهار از بهمن تا فروردين به طول مى‌انجامد و درجه حرارت در اين فصل در روز به ۲۶ الى ۳۲ درجه سانتيگراد مى‌رسد.


۲. تابستان از اواخر فروردين شروع و تا اواخر خرداد ادامه دارد. درجه رطوبت هوا در اين فصل بالا رفته و در جه حرارت بين ۲۶ الى ۳۸ درجه سانتيگراد مى‌باشد.


۳. فصل بارانى از آخر خرداد تا آخر مرداد مى‌باشد. درجه حرارت در اين فصل بين ۲۶ تا ۳۲ درجه سانتيگراد بوده و رطوبت هوا به حداکثر خود مى‌رسد.


۴. پائيز از اواخر مرداد شروع مى‌شود تا آخر مهرماه ادامه دارد. درجه حرارت در اين فصل بين ۲۶ تا ۳۲ درجه سانتيگراد مى‌باشد ولى درجه رطوبت در اين فصل هنوز بالا است.


۵. فصل شبنم از آخر مهر شروع و تا آخر آذر مى‌باشد. در اين فصل هوا رو به خشکى رفته و از درجه حرارت و رطوبت به‌تدريج کاسته مى‌شود.


۶. زمستان از اواخر آذر آغاز شده تا آخر بهمن ادامه دارد. درجه حرارت در اين فصل به حداقل ۶ درجه سانتيگراد رسيده و از رطوبت هوا به حد بسيار زيادى کاسته مى‌شود.