اولين گروه نژادى که قبل از تاريخ در سرزمين بنگلادش امروزى سکنى گزيدند، گروه آسترو آسيا بودند و بعد از آنها آريائى‌ها، مغول‌ها و نژادهائى از تبت و برمه به اين سرزمين روى آوردند. حکام مسلمان که در قرن سيزدهم بر شبه قاره هند مسلط بودند حدود ۶۰۰ سال بر بنگال نيز حکومت کردند.


بيشتر مردم بنگلادش سيه چرده و کوتاه قد هستند و خصوصيات شکلى مغول‌ها را دارند. اما در ناحيه چيتاگنگ گروه‌هاى قبيله‌اى متفاوتى با اين ويژگى‌ها وجود دارد. در واقع مردم بنگلادش از نژاد ”نگريتو - Negritos“ و ”دراويدين - Dravidians“ هستند. که طى زمان بر اثر اختلاط با اقوامى که به اين سرزمين آمده‌اند تغيير يافته و سکنهٔ کنونى اين سرزمين ترکيبى از اين نژادها مى‌باشد.


در بنگلادش قبائل متعددى زندگى مى‌کنند که از ميان آنها دو قبيلهٔ ”بده - Bedeh“ و ”مورانگ - Morang“ به سبب شيوهٔ خاص زندگى آنها جلب‌نظر مى‌کنند. ”بده‌ها“ در واقع کولى‌هاى دريائى هستند که در برابر کولى‌هاى صحرائى قرار دارند. آنها عمر خود را از طريق ماهيگيرى در قايق‌هائى مى‌گذرانند که به منزلهٔ خانهٔ آنهاست. ”بده‌ها“ در مجموعه‌اى از بيست تا سى قايق از محلى به محل ديگر کوچ مى‌کنند. هر مجموعه براى خود رئيسى دارد که مالک بزرگترين قايق است. آنها اغلب سحرکنندهٔ مار هستند و به همين جهت ”بده“ که در زبان بنگالى به معناى مارگير است نام گرفته‌اند. آنها در کنار رودخانه زهر مار را به‌عنوان پادزهر مى‌گيرند. زنان ”بده“ نيز در کار فروش داروهاى گياهانى جنگلى فعال مى‌باشند. آنان خود را مسلمان مى‌خوانند اما مسلمانان اين گفته را رد مى‌کنند. ”مورانگ‌ها“ ريشه‌اى مغولى دارند. و تمدن آنها به صدها سال قبل باز مى‌گردد نزديک به بيست هزار نفر از آنها در اطراف چيتاگنگ کوهستانى که پر از جنگل‌هاى تنگ است، زندگى مى‌کنند آنها به کشاورزي، قالى‌بافى و دامدارى اشتغال دارند. در ميان آنها هنوز عده‌اى يافت مى‌شوند که پيرو هيچ مذهبى نيستند. آنها براى حل اختلافات خود شورائى خاص دارند و فقط هنگام بلايا، همچون قحطى يا سيل به حکومت متوسل مى‌شوند. برنج غذاى اصلى آنان مى‌باشد. پس از مرگ جسد مورانگ‌ها در ساحل يک رودخانه سوزانده مى‌شود.


حدود ۱۲ گروه قومى نيز در تپه‌هاى چيتاگنگ زندگى مى‌کنند، که بزرگترين و مهم‌ترين آنها چاکماها (Chakma)، مارماها (Marma)، تيپراها (Tippera) و مروها (Moro) هستند. اين قبايل با بنگالى‌ها هم‌نژاد نيستند و خصوصيات آنها بيشتر شبيه برمه‌اى‌ها است. مردم کاکس بازار شامل اقوام قبيله‌نشين رنگ پوست مغ (Mogh) و نيز بودائى‌هاى آراکانى (Arakan)الاصل و برمه‌اى هستند.