۱۳۷۰

- وزير بازرگانى و کشاورزى بحرين از ايران ديدار کرد و با رياست محترم جمهور، وزير بازرگانى و برخى ديگر از وزراء پيرامون گسترش زمينه‌هاى همکارى اقتصادى و بازرگانى مذاکره کرد (۱۷/۴/۱۳۷۰).


- ديدار وزير کار و امور اجتماعى بحرين از ايران و ملاقات با جناب آقاى هاشمى - رفسنجانى و وزير کار و امور اجتماعى ايران و امضاء يادداشت تفاهم پيرامون راه‌هاى تقويت همکارى‌هاى دو جانبه در زمينه‌هاى کار و کارگرى (۲۰/۷/۱۳۷۰).


- سفر آقاى شمس اردکاني، معاون و فلزات جهت امضاء نخستين يادداشت تفاهم پيرامون همکارى‌هاى صنعتي، اقتصادي، تجارى و بانکي.


- سفر هيئت اقتصاد وزارت بازرگانى بحرين به ايران جهت انجام مذاکرات و فراهم‌آوردن مقدمات لازم به‌منظور شرکت بحرين در نمايشگاه بين‌المللى تهران.


- سفر معاون وزارت بازرگانى و کشاورزى بحرين جهت شرکت در مراسم اختتاميهٔ نمايشگاه‌ بين‌المللى تهران که براى نخستين بار بحرين در آن شرکت کرده بود.


- مشارکت ايران در نمايشگاه پائيزه بحرين که براى نخستين بار صورت مى‌گرفت و سفر معاون وزرات بازرگانى کشورمان جهت حضور در مراسم افتتاحيهٔ اين نمايشگاه (۶/۹/۱۳۷۰).


- سفر استاندار فارس به بحرين و ملاقات با امير و وزراى بازرگانى و کشاورزي، توسعه و صنعت اين کشور و ديدار با رئيس اتاق بازرگانى و صنعت، و مذاکره پيرامون توسعه مناسبات اقتصادى دو کشور (۱۶/۱۰/۱۳۷۰).


- سفر وزير توسعه و صنعت بحرين به ايران و امضاء يادداشت تفاهم پيرامون همکارى‌هاى مشترک در پروژه‌هاى اقتصادي، صنايع آهن، فولاد و تشکيل نمايشگاه‌هاى مشترک (اسفند ماه ۱۳۷۰).


در ۱۳۷۰، ۵ يادداشت تفاهم در زمينه‌هاى اقتصادي، اجتماعى و بازرگانى بين ايران و بحرين به امضاء رسيده است:


- يادداشت تفاهم در زمينهٔ کار و امور اجتماعي، ميان وزراء کار و امور اجتماعى دو کشور - ۷/۳/۱۳۷۰ - تهران.


- يادداشت تفاهم در زمينهٔ اقتصاد و صنعت، ميان وزراى بازرگانى - ۷/۳/۱۳۷۱ - منامه.


- يادداشت تفاهم در زمينهٔ همکارى‌هاى اقتصادى ميان شرکت سرمايه‌گذارى صنعتى گلف و شرکت فلزات قشم، ميان وزارت معادن و فلزات دو کشور - ۱۳/۱۲/۱۳۷۰ - تهران.


- يادداشت تفاهم در زمينهٔ همکارى‌هاى اقتصادى ميان سازمان منطقهٔ آزاد قشم و شرکت گلف اير ۱۳/۱۲/۱۳۷۰ - تهران.


- يادداشت تفاهم در زمينهٔ همکارى‌هاى صنعتى و تجاري، ۱۷/۶/۱۳۷۰ - منامه.

۱۳۷۱

- سفر وزير کار و امور اجتماعى ايران و بحرين و ملاقات با امير بحرين، نخست وزير و وزيرکار و امور اجتماعى اين کشور پيرامون توسعه و تحکيم روابط دو جانبه در زمينه‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى نيروى کار (۲۳/۱/۱۳۷۱).


- ديدار هيئت تجارى به سرپرستى رئيس اتاق بازرگانى و صنعت بحرين از شيراز و مذاکره پيرامون گسترش و برپائى نمايشگاه‌‌ها در دو کشور (۳۱/۱/۱۳۷۱).


- سفر معاون وزارت معادن و فلزات ايران به بحرين و ملاقات با معاون وزارت توسعه و صنعت بحرين در زمينهٔ مفاد يادداشت تفاهم (۲۳/۲/۱۳۷۱).


- ملاقات وزراء بازرگانى دو کشور در حاشيهٔ اجلاس فائو در تهران.


- ديدار وزراء بازرگانى دو کشور در زمينهٔ همکارى‌هاى اقتصادي، تجاري، کشاورزى و بررسى پروژهٔ دو کشور (۴/۳/۱۳۷۱).


- ديدار رئيس مؤسسهٔ مالى بحرين از ايران و گفتگو با مسئولين بانک مرکزى ايران و بانک‌هاى ملّى و صادرات، پيرامون همکارى‌هاى مالى و بانکى دو کشور (۱۲/۴/۱۳۷۱).


- سفر قائم مقام سازمان هواپيمائى کشورى و انجام مذاکراتى پيرامون انعقاد موافقت‌نامهٔ حمل و نقل هوائى ميان دو کشور و افزايش پروازهاى خطوط هواپيمائى (۳/۳/۱۳۷۱).


- سفر هيئتى به سرپرستى مدير ادارهٔ رشد نيروى انسانى (از طرف وزارت کار بحرين) به ايران (خردادماه ۱۳۷۱).


- سفر مدير عامل شرکت بيمهٔ کشورمان به بحرين جهت بازگشائى دفتر اين شرکت و ملاقات با وزير بازرگانى بحرين (۴/۷/۱۳۷۱).


در اين سال يادداشت تفاهمى نيز در زمينهٔ اقتصاد و بازرگاني، ميان وزراء بازرگانى طرفين در ۷/۳/۱۳۷۱ در منامه امضاء شد.

۱۳۷۲

- ديدار معاون وزير ارشاد اسلامى کشورمان با وزير ارشاد بحرين پيرامون همکارى‌هاى دو جانبه و مبادلهٔ هيئت‌هاى توريستى ميان دو کشور (۲۷/۱/۱۳۷۲).


- ملاقات رئيس خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران با همتاى بحرينى خود و امضاء يادداشت تفاهمى پيرامون استفاده از تکنولوژى پيشرفته در حاشيهٔ هفدهمين اجلاس خبرگزارى‌هاى جنبش عدم تعهد در بحرين (۱۹/۲/۱۳۷۲).

۱۳۷۳

- سفر آقاى عادلى در رأس يک هيئت اقتصادى براى شرکت در سمينار اقتصادى خليج‌فارس همچنين ملاقات با امير بحرين، نخست وزير، وزير بازرگانى و کشاورزي، رئيس اتاق بازرگانى و ديگر مسئولين بانکى بحرين (۲۶/۱/۱۳۷۳).


- ديدار مشاور وزير و معاون وزارت معادن و فلزات از بحرين و مذاکره با همتايان بحرينى خود پيرامون گسترش همکارى‌هاى صنعتى (۲۸/۱/۱۳۷۳).


- ملاقات سفير کشورمان در بحرين با آقاى يوسف احمد شيراوي، وزير توسعهٔ بحرين و اعلام توقف سه مورد همکارى اقتصادي، از جمله احداث کارخانه نوردآهن در اين کشور، از سوى وزير توسعهٔ بحرين (قبلاً با مشارکت ۱۰% ايران در پروژه‌ٔ مذکور موافقت گرديده بود، ولى در بهمن ماه ۱۳۷۳ به علت تيرگى روابط فى‌مابين متوقف شد).

۱۳۷۴

در ۱۳۷۴ به‌علت ادامهٔ تيرگى روابط بين ايران و بحرين، به‌دستور وزارت کشور بحرين، از ورود موتورلنج‌هاى ايران حامل کالا به مقصد بحرين جلوگيرى به‌عمل آورد (ارديبهشت ماه ۱۳۷۴). تردد کشتى‌هاى و الفجر ۸ نيز متوقف گرديد.

۱۳۷۵

در ۱۳۷۵ هيچ‌گونه سفرى در زمينهٔ اقتصادى فى‌مابين دو کشور صورت نگرفت. در اين سال تنها مى‌توان به سفر قائم مقام وزات راه و ترابرى ايران به بحرين تسليم نامهٔ رياست محترم جمهورى اسلامى ايران و ترکمنستان به امير بحرين، براى مشارکت در مراسم افتتاحيهٔ راه‌آهن سرخس - تجن (ارديبهشت ۱۳۷۵) اشاره نمود. در پاسخ به اين دعوت، امير بحرين، سفير اين کشور در ايران را به نيابت از خود جهت شرکت در مراسم معرفى کرد.