درگذشته، روابط اقتصادى نزديکى بين ايران و بحرين و کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس برقرار بود و اين کشورها از جمله بحرين، يکى از بازارهاى سنتى کالاهاى ايرانى به‌شمار مى‌آمدند؛ به‌تدريج پس از انقلاب اسلامى ايران، به‌دلايل متعددى روابط اقتصادى بين ايران و بحرين رو به کاهش رفت. پس از گذشت دو دهه، روابط سرد، با روى کار آمدن امير جديد بحرين و به دنبال بهبود مناسبات سياسي، روابط اقتصادى کشورمان نيز با بحرين در آستانهٔ وضعيت بهترى جهت توسعه قرار گرفت.