جدول ميزان توليد نفت خام

سال
ميزان توليد نفت خام
(بشکه در روز)
۱۹۸۹ ۴۲،۷۴۰
۱۹۹۰ ۴۲،۱۹۲
۱۹۹۱ ۴۲،۷۴۰
۱۹۹۲ ۴۱،۳۷۰
۱۹۹۳ ۴۰،۷۵۳
۱۹۹۷ ۳۹،۳۹۵


حدود ۲۰ طرح توسعه در ۱۹۹۴ و تعدادى ديگر در ۱۹۹۵ جهت ايجاد تسهيل در توليد نفت و گاز به اجراء گذاشته شده است. (The Middle East and North Africa, 1996. P.31۳)

جدول ميزان توليدات محصولات نفتى در بحرين، طبق آمار ۱۹۹۲ (The Europa World Year Book, 1994, Volume. 1 .P.458)

نام محصول ميزان توليد به بشکه
نفت گاز مايع ۲۸۸،۰۰۰
نفتا ۱۲،۲۶۳،۰۰۰
گازولين ۹،۰۷۸،۰۰۰
نفت‌سفيد ۱۲،۰۷۲،۰۰۰
سوخت جت ۵،۸۳۲،۰۰۰
نفت ‌سياه ۲۳،۸۵۹،۰۰۰
نفت ديزل ۳۷،۰۰۰
نفت گاز ۲۹،۹۰۳،۰۰۰
آسفالت ۵۲۳،۰۰۰


در ۱۹۹۵، نفت و محصولات در بحرين، ۸۰% از صادرات، (The World Factbook۱۹۹۵) و در ۱۹۹۴، نفت، ۶۳% از کل درآمد دولت (Country Profile - Bahrain, Qatar 1995 - 96. P.۱۹) و در ۱۹۹۳ ۱۷% از توليد ناخالص داخلى اين کشور را تشکيل داده است. (Ibid)

جدول ميزان صادرات محصولات نفتى بحرين طى چند سال اخير (Country Profile - Bahrain, Qatar 1995 - 96. P.۱۳)

سال ميليون دلار
۱۹۸۹ ۲،۱۲۹
۱۹۹۰ ۲،۹۳۹
۱۹۹۱ ۲،۷۲۵
۱۹۹۲ ۲،۶۰۵
۱۹۹۳ ۲،۴۳۹

جدول ميزان صادرات نفت بحرين (Country Report - 4th Quarter 1995. P.7)

سال ميليون دلار
۱۹۹۳ ۲/۴
۱۹۹۴ ۲/۲
۱۹۹۵ ۲/۳
۱۹۹۶ ۲/۴
۱۹۹۷ ۲/۵

جدول ميزان درآمد نفتى بحرين (Country Profile - Bahrain - Qatar, 1995 96. P.1۹)

سال ميليون دينار بحرين
۱۹۹۱ ۳۰۶
۱۹۹۲ ۲۸۹
۱۹۹۳ ۳۷۰
۱۹۹۴ ۳۸۰
۱۹۹۵ ۲۸۳
۱۹۹۶ ۲۸۵
۲۰۰۰ ۳۶۵
۲۰۰۱ ۳۶۵


اميرنشين بحرين، که استخراج نفت را از دههٔ ۳۰ ميلادى آغاز کرده، جزو اولين کشورهاى اين ناحيه است که ذخاير آن تقريباً رو به اتمام است و تنها مقدار ناچيزى حدود ۴۰ هزار بشکه در روز توليد دارد. طبق تخمين‌هائى که زده مى‌شود، منابع نفتى بحرين تا سال ۲۰۲۴ به اتمام خواهد رسيد. زيرا مجموع ذخاير کشف شده در بحرين ۲۳۳ ميليون بشکه يا به‌عبارتى کمتر از ۱% مجموع ذخاير نفتى کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج‌فارس تخمين‌زده شده است.


از اين رو دولت علاوه بر بهره‌بردارى مشترک از منطقه‌ٔ نفتى مشترک ابوسعفه با عربستان‌سعودى و مناطق داخلي، سعى دارد با به‌کارگيرى پيشرفته‌ترين روش‌هاى کشف و استخراج نفت، آخرين فرصت‌هاى خود را در وجود يا عدم وجود نفت در آب‌هاى سرزمين بحرين، به آزمايش بگذارد و در اين راه‌قراردادهائى ار با بعضى شرکت‌هاى آمريکائى منعقد نموده است.


درآمد نفتى که على‌رغم وعده‌هاى مسئولين در سال‌هاى اخير براى کاهش وابستگى و اتکاء به آن هنوز ۶۰% (The World Factbook۱۹۹۵) بودجه بحرين را به خود اختصاص مى‌دهد، نشان دهندهٔ نقش اصلى و اساسى اين درآمد در هزينه‌هاى بحرين است. از اين رو نوسانات و کاهش قيمت‌هاى جهانى و بالا رفتن هزينه‌هاى توليد و همچنين پايان يافتن ذخاير سبب شده که عملاً دولت به مقدار درآمد مورد نياز خود از اين بخش برسد و هر ساله با کسرى بودجه مواجه بوده است؛ به‌طورى که موجب شد که اين کشور نتواند همچون ساير کشورهاى مجاور خود، از اين منبع به شکل مستمر در جهت برنامه‌هاى عمرانى و اقتصادى استفاده کند. براين اساس مسئولين بحرينى سعى دارند صنايع متعددى در کشور خود با همکارى و کمک‌هاى بلاعوض کشورهاى شوراى همکارى خليج‌فارس، به‌ويژه عربستان‌سعودى و کويت احداث نمايد. با ايجاد اين صنايع و همچنين ارائه خدمات بانکى و مؤسسات مالى و گسترش و ايجاد جاذبه‌هاى توريستي، درآمد حاصل از آنها مى‌تواند جايگزين درآمد نفتى کند.