جدول شرکاء اصلى تجارى بحرين (به‌جزء بخش نفت - صادرات) - (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96.p.23) - (درصد از کل)

صادرات به: ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۷
عربستان‌سعودى ۱۶/۶ ۱۵/۷ ۱۷/۳ ۸
ژاپن ۸/۹ ۱۵/۳ ۱۳/۸ ۱۱
آمريکا ۸/۰ ۸/۲ ۹/۸ -
کره‌جنوبي ۱۱/۷ ۹/۲ ۸/۳ ۷
هند ۵/۱ ۱/۵ ۶/۸ ۱۸
تايوان ۴/۸ ۳/۶ ۶/۳ -
امارات‌متحدهٔ عربي ۴/۲ ۵/۶ ۴/۷ ۵

جدول شرکاء اصلى تجارى بحرين (به‌جزء بخش نفت - واردات) - (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96.p.23) - (درصد از کل)

واردات از: ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
آمريکا ۱۲/۶ ۱۴/۳ ۱۶/۰
انگلستان ۱۰/۶ ۹/۵ ۹/۲
ژاپن ۱۰/۰ ۹/۹ ۸/۲
استراليا ۵/۸ ۹/۴ ۶/۷
عربستان‌سعودى ۵/۴ ۵/۳ ۶/۴
آلمان ۹/۸ ۶/۴ ۵/۴
فرانسه ۵/۳ ۳/۸ ۴/۹

جدول کالاهاى صادراتى (ميليون دينار بحرين - (Country Profile - Bahrain,Qatar,1995 - 96. p.23))

کالاهاى صادراتى
(ميليون دينار بحرين)(۱)
۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
نفت و صادرات مربوط به آن ۸۰۰/۵ ۱،۱۰۵/۰ ۱،۰۲۴/۷ ۹۷۹/۳ ۹۱۷/۱ ۸۳۶/۶
کالاهاى ساختگي ۲۲۳/۴ ۲۴۷/۹ ۲۱۸/۵ ۲۶۲/۵ ۳۲۱/۲ ۳۳۲/۷
موادشيمائي ۲۶/۸ ۴۵/۹ ۵۵/۳ ۳۱/۹ ۳۳/۸۳ ۲۹/۰
کل به‌علاوهٔ ساير کالاها ۱،۰۶۴/۵ ۱،۴۱۴/۰ ۱،۳۲۰/۹ ۱،۳۰۲/۶ ۱،۳۹۵/۰ ۱،۲۹۸/۸


۱. Country Profile - Bahrain,Qatar,1995 - 96. p.23


بحرين براى کالاهاى وارداتى و همچنين صادرات مجدد آنها، تسهيلات فوق‌العاده زيادى قائل شده و هميشه نقش يک بندر آزاد را براى صادرات مجدد بازى کرده است. (دکتر شهين دخت کامران‌مقدم، تاريخ کشورهاى همجوار ايران - جلد دوم، دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۵۶.) از آنجا که بحرين يک کشور اسلامى است و مشروبات الکلى در اسلام حرام شمرده مى‌شود، لذا خريد و فروش آن براى اتباع و مسلمانان مقيم بحرين ممنوع است. واردات اسلحه و مهمات و وسايل مخابراتي، احتياج به اجازهٔ مخصوص دارد و واردات مرواريد کشت مصنوعي، به‌کلى ممنوع است.