کمک‌هاى اقتصادى

- کمک‌هاى دريافتى از سوى کميسيون‌هاى آمريکائى در زمينه‌ٔ واردات و صادرات و در حد فاصل سال مالى ۷۹ - ۱۹۷۰ معادل ۲۴ ميليون دلار (The World Facbook 1995) بوده است.


- کمک‌هاى دو جانبه با کشورهاى غربى (غيرآمريکائي) نظير مساعدت‌هاى رسمى توسعه و بودجه‌هاى رسمى در بين سال‌هاى ۸۹ - ۱۹۷۰ معادل ۴۵ دلار بوده است (The World Facbook 1995)


- کمک دو جانبهٔ آاوپک بين سال‌هاى ۸۹ - ۱۹۷۹ معادل ميليارد دلار بوده است. (Ibid)


- کمک‌هاى عمده از سوى عربستان‌سعودي، امارات‌متحدهٔ‌عربى و کويت به بحرين در سال معادل ۵۰ ميليون دلار مى‌باشد.


- کمک‌هاى اقتصادى دريافتى از سوى بحرين در ۱۹۹۵ معادل ۴/۴۸ ميليون دلار برآورده شده است.(The World Facbook ۲۰۰۰)

واحد پول و اجزاء و برابرى آن

واحد پول بحرين، دينار بحرين است، که از ۱۹۵۵ به جريان گذاشته شده است و هر دينار ۱۰۰۰ فلس است. از ۱۹۸۰ ارزش آن در برابر دلار ۳۷۶/۰ دينار بحرين = يک دلار آمريکا ثابت مانده است. (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 96.P8) با نزول دلار از پايان ۱۹۹۴، سعى برآن بوده که دينار بحرين در ميان پول‌هاى رايج از وزنى تجارى برخوردار باشد.


نرخ‌هاى تبديل دينار (در مه ۱۹۹۵): (The Middle East and North Africa, 199۶ P.۳۱۹)


يک پوند استرلينگ = ۳/۵۹۷ فلس


يک دلار آمريکا = ۰/۳۷۶ فلس


بنابراين يک دينار بحرين = ۲،۶۵۹۶ دلار آمريکا است و اين نرخ همان‌طور که ذکر شد از ۱۹۸۰ تا هم‌اکنون ثابت بوده است.

جدول نرخ برابرى ارز

نرخ برابرى ارز ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
درصد تبديل دينار بحرين به ين ۴/۹ ۷/۰- ۶/۰- ۱۱/۶- ۸/۶-
درصد تبديلى دينار بحرين به مارک آلمان ۱۴/۱- ۲/۷ ۵/۹- ۵/۹ ۱/۸
درصد تبديلى دينار بحرين به پوند انگلستان ۸/۱- ۰/۹ ۰/۲ ۱۷/۶ ۱/۹-

درآمدسرانه

درآمد سرانهٔ بحرين در ۱۹۹۹ برابر ۱۳،۷۰۰ دلار بوده که مى‌توان اين کشور را در رديف کشور با درآمد سرانهٔ بالا قرار داد.(The World Facbook ۲۰۰۰)

نرخ رشد

نرخ رشد در بحرين در ۱۹۹۳ معادل ۴% و در ۱۹۹۴ تقريباً ۱-% بوده است.(The Miliary Balance 1995 - 96. p.129)

بازار بورس

بازار بورس بحرين در ۱۹۸۹ شروع به‌کار کرد و سرمايهٔ آن از ۱،۱۲۱ ميليون دينار بحرين در ۱۹۸۹ به ۲،۱۲۰ ميليون دينار بحرين در ۱۹۹۵ رسيده است. (Ibid) در حال حاضر ۳۲ شرکت بحرينى در اين زمينه فعاليت دارد. همچنين امکان مشارکت شرکت‌هاى متعلق به کشورهاى شوراى همکارى خليج‌فارس در اين بازار وجود دارد و ساير کشورهاى نيز در صورت اقامت بيش از يک سال در بحرين، اجازهٔ فعاليت دارند - زمان تعيين شده از سه سال به يک سال در ۱۹۹۴ تقليل يافته است - اين شرکت‌ها تنها اجازهٔ داشتن سهام در چهار مؤسسهٔ مالى بحرين را دارند:


عرب بانک، بانک بين‌المللى بحرين، اينوست کورپ (Investcorp) و بانک سرمايه‌گذارى تجارى عربي.


در هر حال افراد خارجى فقط مى‌توانند ۱% از سهام شرکت را با ۲۴% از مالکيت آن را داشته باشند. (The Middle East and North Africa 1996.p.319) در ۱۹۹۴، هيئت بازرگانى با سهام شرکت‌هاى عمانى در بازار بورس موافقت کرده است. با اين موافقت‌نامه، شرکت‌هاى بحرينى نيز مى‌توانند در بازار بورس مسقط شرکت داشته باشند. چنين قراردادى با بازار بورس کويت نيز، مدنظر قرار دارد. در ۱۹۹۵ بورس معاملاتى بحرين به معرفى ليست سهام در ساير شرکت‌هاى خارجى همانند معامله از طريق اوراق قرضه يا ديگر اسناد مالي، پرداخت.

بدهى‌هاى خارجي

ميزان بدهى‌هاى خارجى در ۱۹۹۲، ۴/۲ ميليارد دلار و در ۱۹۹۳، ۶/۲ ميليارد دلار و در ۱۹۹۴ حدود ۷/۲ ميليارد دلار(The Military Balance 1995-96.p.129) بوده است و در ۲،۱۹۹۷ ميليارد دلار بوده است. (The World Factbook 2000)

نرخ تورّم

درصد نرخ تورم براى مصرف‌کننده در بحرين طى سال‌هاى اخير تا امروز چنين تخمين‌زده شده است (Country Report, 4th Quarter 1995. p.7)

جدول درصد نرخ تورّم

درصد نرخ تورّم مصرف‌کننده ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
۳/۹ ۰/۹ ۳/۰ ۳/۰ ۳/۲ ۰/۵


بحران خليج‌فارس بى‌تأثير بر افزايش تورّم در بحرين نبوده است. در اين کشور اغلب کالاها و موادغذائى و مصرفى از خارج وارد مى‌شود و تمام آنها تابع يک سرى مقررات گمرکى است. امروزه مسئله‌گرانى در بين مردم بحرين زبان‌زد عام و خاص شده است و همه از اين مشکل و معضل اجتماعى رنج مى‌برند. البته رفتن نرخ موادغذائى به مسئله افزايش اشتراک‌هاى آب و برق و تلفن و ... مربوط شده است. از زمان افتتاح پل بين بحرين و عربستان‌سعودي، اکثر مردم بحرين خريد هفتگى خود را از عربستان‌سعودى انجام مى‌دهند. اين خريد هم شامل موادغذائى مى‌شود و هم لوازم منزل؛ علت و انگيزه خريد از بازار خارجى نيست، بلکه علت اصلى افزايش قيمت‌ها در بازار محلى است.

نيروى کار

طبق سرشمارى انجام شده در ۱۹۹۸ نيروى کار در بحرين براى افراد ۱۵ تا ۶۴ سال، ۲۹۵،۰۰۰ نفر برآورده شده است که از اين تعداد ۴۴% غير بحرينى مى‌باشند. (The World Factbook 2000) تقسيم نيروى کار در بخش‌هاى مختلف بحرين به شرح ذيل است: (Ibid)

جدول نيروى کار

بخش نفر
صنعت تجارت و خدمات ۷۹
دولتی ۲۰
کشاورزی ۱

بيکارى

طبق سرشمارى انجام شده در ۱۹۹۸ نرخ بيکارى در بحرين ۱۵% برآورده شده است. The World Factbook 2000)


تعداد خارجيان شاغل در بحرين بيش از نيروى بحرينى است. دولت بحرين مى‌کوشد تا اين آمار را کاهش دهد يا لااقل از افزايش آن جلوگيرى کند؛ اما به‌نظر مى‌رسد دولت کمتر بتواند در اين راه موفّق شود چرا که نيروى کار غير متخصص به تعبير ديگر، کارگر سادهٔ بحرينى با دستمزد بالا، کار کمى ارائه مى‌دهد و نيروى متخصص و تحصيل کردهٔ دانشگاه‌هاى بحرينى نيز در عمل کارآئى خوبى ندارند و با تکنيک‌هاى اداراى آشنا نيستند. از اين رو اغلب کارمندان و کارگران مؤسسات و تجارت‌خانه‌ها، هندى و پاکستانى و علت ترجيح آنان، دانستن زبان انگليسى است که تسلط بر آن در اشغال به امور تجارى لازم است.


با اين حال، با توجه به آمار بالاى بيکارى بحريني، افزايش اعتراضات و انتقادات مردمي، دولت بحرين در درازمدت برنامه‌هاى آموزشى فنى - تکنولوژى را در دست اقدام دارد. از جمله از دادن ويزاى کار به کارگران آسياى جنوب شرقى ممانعت مى‌ورزد و در اين جرايمى براى مؤسساتى که بدون مجوز از وزارت کار، افراد خارجى را استخدام مى‌کنند، قرارداده است و در صورت تکرار اين امر تجارى کارفرما را لغو مى‌نمايد. همچنين تسهيلات ويژه و معافيت‌هائى را براى مؤسسات کاريابى جهت استخدام بحرينى‌ها ايجاد کرده است.