- عرب بانک (Arab Banking Corpn) در ۱۹۸۰ در منامه تأسيس شد. مالکيت آن بين کويت، ليبي، ابوظبى و بخش خصوصى مشترک است. کل دارائى آن در ۱۹۹۴، ۱۹،۵۱۷ ميليون دلار بوده است. The Middle East and North Africa, 199۶.P.۳۲۳) در ۱۹۹۴، ۲۲% کاهش سود داشته است.(Country Report. Bahrain, Qatar, ۲th Quarter 199۵.P.1۰) اين بانک ۷ شعبه دارد.


- بحرين هوسينگ بانک (Bahrain Housing Bank) = در ۱۹۷۹ در منامه تأسيس شد. اين بانک هزينهٔ صنايع ساختمانى را تأمين مى‌کند.


- بانک اسلامى بحرين (Bahrain Islamic Bank) = در ۱۹۷۹ منامه تأسيس شد. کل دارائى آن در ۱۹۹۳، ۴/۱۲۷ ميليون دينار بحرين بوده است.( The Middle East and North Africa,۱۹۹۶.P.322) اين بانک ۲ شعبه دارد.


- بانک توسعهٔ بحرين (BDB - Bahrain Development Bank) = در ۱۹۹۲ در منامه تأسيس شد. اين بانک در زمينه صنايع کارخانه‌اي، کشاورزى و خدمات، سرمايه‌گذارى مى‌کند.


علاوه بر اين بانک‌ها، مراکز ديگر بانکى نيز در بحرين وجود دارد که بيشتر فعاليتِ تبديل ارز را به‌عهده دارند و اکثراً متعلق به کشورهاى انگلستان، آمريکا، فرانسه، کانادا، کره، هنگ‌کنگ و اندونزى مى‌باشد. همچنين اخيراً در ۱۹۹۵ تصميم به افتتاح بانکى تحت عنوان بانک همکارى خليج‌[فارس] در بحرين گرفته شده است. اين بانک با سرمايه‌اى حدود ۱۶۰ ميليون دلار به‌منظور سرعت بخشيدن به تکامل اقتصادى ميان کشورهاى شوراى همکارى خليج‌فارس، افزايش ارتباط ميان بانک‌ها و مؤسسات مالى کشورهاى خليج‌فارس، به‌علاوه فعال نمودن تجارت ميان کشورهاى شوراى همکاري، مشروط بر اين‌که سهام اين بانک براى به‌کارگيرى در بازار بورس بحرين و کليهٔ کشورها درج شود، تأسيس خواهد شد. اين بانک در زمينهٔ سرمايه‌گذارى و تأمين نيازهاى مالى و حمايت از بخش خصوصى در توسعهٔ اقتصادى فعاليت خواهد کرد.


%۵۰ از سرمايهٔ ۱۶۰ ميليون دلارى آن توسط بانک‌ها و مؤسسات مالى کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج‌فارس به‌طور مساوى تأمين مى‌شود و ۵۰% ديگر آن به‌صورت فروش سهام به شهروندان و مؤسسات و شرکت‌هاى کشورهاى همکارى تأمين خواهد شد. مرکز اصلى اين بانک در بحرين خواهد بود و مى‌تواند شعبه‌هائى در هر يک از کشورهاى عضو شورا داشته باشد. ميزان پول موجود در بحرين و درصد رشد آن طى چند سال اخير چنين برآورد شده است:

جدول ميزان پول موجود در بحرين و درصد رشد آن طى چند سال اخير

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
پول‌ موجود در خارج
از بانک‌ها
۸۴/۷۷ ۱۰۵/۲۵ ۹۹/۰۱ ۹۹/۸۶ ۱۰۳/۸۱ ۱۰۱/۲۱
تفاضاى سپرده ۱۴۹/۹۱ ۱۵۳/۳۰ ۲۰۵/۸۵ ۲۵۲/۰۱ ۲۶۱/۱۴ ۲۵۳/۲۷
ام(۱) ۲۳۴/۶۷ ۲۵۸/۵۶ ۳۰۴/۸۶ ۳۵۱/۸۷ ۳۶۴/۹۵ ۳۵۴/۴۸
درصد رشد ام(۱) ۱/۸- ۱۰/۲ ۱۷/۹ ۱۵/۴ ۳/۷ ۲/۹-
پس‌انداز زمان‌دار ۸۱۷/۷۶ ۶۷۲/۱۸ ۸۱۶/۸۹ ۸۱۵/۶۲ ۸۶۶/۴۹ ۹۵۳/۹۷
ام(۲) ۱،۰۵۲/۴۳ ۹۳۰/۷۴ ۱،۱۲۱/۷۵ ۱،۱۶۷/۴۹ ۱،۲۳۱/۴۴ ۱،۳۰۸/۴۵
درصد رشد ام(۲) ۴/۴ ۱۱/۶- ۲۰/۵ ۴/۱ ۵/۵ ۶/۳


به‌علاوه بايد اضافه کرد که حساب جارى بحرين در چند سال اخير چنين برآورد شده است: (Country Report, Bahrain, Qatar 4th Quarter 1995. P7)


Country Profile-Bahrain, Qatar ,1995-96.p.22


Country Report, Bahrain, Qatar 4th Quarter 1995.p.7


جدول حساب جارى (ميليون‌دلار)

۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
حساب جارى (ميليون‌دلار) ۲۸۱- ۵۱۷ ۳۱۳ ۳۴۵