نيروهاى مسلح اتريش از دو بخش نيروى زمينى و هوايى تشکيل شده است و چون اين کشور به دريا راه ندارد فاقد نيروى دريايى است ولى به علّت جريان رودخانه دانوب در اتريش، اين کشور گارد ساحلى دارد. فزون بر نيروهاى ياد شده اتريش داراى ژاندارمرى و پليس شهرى نيز مى‌باشد.

نيروى زمينى

اتريش گرچه طبق قانون توان تهاجم نظامى به هيچ کشورى راه ندارد ولى در آموزش نيروهاى مسلح، به‌خصوص نيروى زمينى از کيفيت مطلوب در سطح بين‌المللى برخوردار است و نيروهاى مسلح آن کشور در حين خدمت از آموزش‌هاى نظامى قوى برخوردار مى‌شوند. نيروى زمينى ارتش از يک سپاه و دو لشگر و سى هنگ تشکيل گرديده است. اين نيرو داراى نه هنگ ايالتى نيز مى‌باشد. از مجموع نيروهاى مسلح، ۱۵ هزار نفر همواره و به‌طور ثابت جزء نيروهاى در حال آماده‌باش مى‌باشند که با تمام تجهيزات در مواقع ضرورى مى‌توانند وارد عمل گردند.با توجه به سياست بى‌طرفى اتريش و کوشش آن کشور در حفظ صلح جهاني، نيروهاى مسلح آن زمان عضويت اين کشور در سازمان ملل تصويب قانون بى‌طرفي، به‌عنوان بخشى از نيروهاى صلح سازمان ملل، توانسته است خدمات ارزنده‌اى را به صلح جهانى بنمايد. در اين رابطه مى‌توان از خدمات نيروهاى اتريشى سازمان ملل در بحران خاورميانه (مصر، سوريه و لبنان) نام برد. سازمان ملل هستند که شمارى از آنها در جولان (۵۳۵ نفر)، قبرس (۴۰۸ نفر)، فلسطين اشغالى (۱۵ نفر) و افغانستان (۵ نفر) مشغول فعاليّت مى‌باشند.


در اتريش معمولاً حدود چهل هزار نفر در سال به خدمت نظام اعزام مى‌شوند. در سال ۱۹۸۹ ميلادى کل نيروهاى ارتش اتريش بالغ بر ۴۲،۵۰۰ نفر بوده که ۳۸،۰۰۰ نفر آن نيروى زمينى و ۴۵۰۰ نفر ديگر نيروى هوايى را تشکيل مى‌داده‌اند. از ميان نفرات نيروى زمينى ۲۰،۰۰۰ نفر و از ميان نفرات نيروى هوايى ۵۰۰ نفر سرباز وظيفه بوده‌اند و باقى کادر ثابت نيروهاى مسلح را تشکيل مى‌دادند. کل نيروهاى ذخيره (احتياط) اتريش بالغ بر ۲۴۲،۰۰۰ نفر مى‌باشد که همه ساله ۸۰،۰۰۰ نفر آنها تحت بازآموزى قرار گرفته و در حال آماده‌باش مى‌باشند تا در صورت نياز با تجهيزات لازم وارد عمل گردند.


در بافت فعلى ارتش ۴۰۰ گروهان با نام نيروهاى احتياط دفاع ايالتى وجود دارد که با ۸۰۰ تانک و خودروهاى زرهى و حدود ۸۰ فروند هلى‌کوپتر حمايت مى‌شوند.

نيروهاى هوائى

تعداد نيروهاى مسلح هوايى اتريش در سال ۱۹۸۹ ميلادى بالغ بر ۴۵۰۰ نفر بوده که ۵۰۰ نفر از آنها را کادر وظيفه و بقيه کادر ثابت تشکيل مى‌دهند. اين نيرو از يک تيپ و سه هنگ هوائى برخوردار بوده و از وسايل و ادوات بسيار مجهز به‌ويژه رادارهاى قوى براى اعلام خطر برخوردار مى‌باشند. اتريش داراى هواپيماهاى جنگى کمى بوده و معمولاً در دوران صلح از نيروى هوائى خود در مواقع اضطرارى و به‌خصوص در خدمات نجات کوهستانى استفاده مى‌نمايد.