اتريش و چک‌اسلواکى

روابط اتريش و چک‌اسلواکى پس از تحوّلات سياسى اروپاى شرقى به‌نحو قابل ملاحظه‌اى افزايش يافت و اکنون روابط گسترده‌تر و زمينه‌هاى سياسى لازم براى گسترش بيش از پيش آن فراهم گرديده است. لغو رواديد در نيمه اول سال ۱۹۹۰ ميلادى و باز کردن شش مرز اضافى براى تردد اتباع دو کشور و توريسم از موارد قابل ذکر است.


در خلال سال ياد شده موضوعات مورد مذاکره دو کشور بيشتر جنبه زيست محيطى و تأمين انرژى داشت زيرا وجود نيروگاه‌هاى هسته‌اى مستقر در نزديک مرزهاى اتريش و همچنين نيروگاه بوهينگ يکى از اين مواردى است که منبع خطر احتمالى محسوب مى‌گردد و بخش عمده‌اى از اتريش از جمله وين پايتخت اين کشور و ساکنان آن را در صورت بروز هر گونه حادثه تهديد مى‌نمايد.


راکتور هسته‌اى نيمه‌تمام تمسلين نيز منشأ نگرانى ديگرى براى اتريش است.


نيروگاه‌هاى حرارتى چک‌اسلواکى که براى تأمين انرژى لازم ذغال‌سنگ‌هايى با کيفيت پائين مى‌سوزانند موجب تسرى آلودگى ناشى از سوخت ناقص ذغال‌سنگ به خارج از مرزهاى اين کشور شده و آلودگى محيط زيست اتريش را سبب گرديده‌اند. به علّت کمبود انرژى اوليه در چک‌اسلواکي، اتريش به منظور توسعه منابع جديد انرژى و امکانات ذخيره‌سازى آن پيشنهاد همکارى و کمک نموده است. همچنين آمادگى خود را براى تأمين بخشى از انرژى چک‌اسلواکى در زمان بازسازى نيروگاه‌ها اعلام نموده است بدين منظور در سال ۱۹۹۰ ميلادى کميسيون مشترک انرژى و محيط زيست اجلاس‌هاى متعددى برگزار نمودند و يک موافقت‌نامه همکارى بين دو کشور در زمينه تبادل اطلاعات و مشورت‌هاى لازم دربارهٔ مسائل هسته‌اى در پاييز سال ۱۹۹۰ ميلادى به امضاء رسيده است.

اتريش و مجارستان

در زمان برقرارى دمکراسى پلوراليستى در مجارستان، روابط اين دو کشور به نحو قابل ملاحظه‌اى گسترش يافت و طى سال ۱۹۹۰ ميلادى بيش از پنج ميليون نفر از اتباع مجارستان از اتريش ديدار نموده و معادل همين رقم از اتباع اتريش به مجارستان سفر کردند.


اتريش در زمينه سازماندهى مجدد به سيستم آموزشى و مدارس مجارستان همکارى‌هاى لازم را با اين کشور آغاز نموده است. در همين راستا يک دبيرستان اتريشى در بوداپست گشايش يافت و يک طرح تحقيقاتى دانشگاهى نيز بين دو کشور آغاز گرديده است. محدوده همکارى‌هاى دو کشور در زمينه محيط‌زيست نيز در پروژه پارک ملّى نوى زيدلر، که در حدفاصل مرز دو کشور قرار دارد، تجلى يافته است.


در سال ۱۹۸۹ ميلادى دفتر نمايشگاه‌هاى بين‌المللى در پاريس با پروژه مشترک اتريش و مجارستان به‌منظور برپايى نمايشگاه جهانى تحت عنوان پلى به آينده موافقت نمود. ايده تشکيل نمايشگاه جهانى در سال ۱۹۹۵ ميلادى با نيت تجسم عينى بخشيدن به موقعيّت تاريخى حاصل آمده از محو تقسيم‌بندى گذشته اروپا به دو بخش شرقى و غربى انجام پذيرفته است و در حال حاضر همکارى تنگاتنگى را بين دو کشور به‌وجود آورده است. همچنين يک موافقت‌نامه اطلاعاتى و مشورتى جهت همکارى در زمينه نيروگاه‌هاى هسته‌اى بين دو کشور به امضاء رسيده است.

اتريش و يوگسلاوى

روابط اتريش و کشور غيرمتعهد يوگسلاوى از گستردگى خاصى برخوردار بوده است. اتريش از نزديکى يوگسلاوى به افتا و شوراى اروپا حمايت نموده و نقش فعّالى را براى ايجاد صندوق توسعه صنعتى اِفتا در يوگسلاوى که از اهميّتى حياتى براى آن کشور برخوردار است ايفاء نموده است.


در ملاقات‌هاى مقامات عالى‌رتبه اتريشى با مقامات يوگسلاوى همواره به اين موضوع اشاره شده است که احترام به حقوق بشر يک پيش شرط جدّى براى شرکت تمام عيار يوگسلاوى در مراحل تکوين يکپارچگى اروپا است. در همين راستا تنى چند از نمايندگان پارلمان اتريش به عنوان ناظر در انتخابات صربستان و رفراندوم اسلوونيا که به‌منظور حاکميّت و استقلال آن کشور در سال ۱۹۹۰ ميلادى برگزار گرديد شرکت نموده و بر مراحل آن از نزديک نظارت داشتند. ايالات کرواتى و اسلووينى که جنبش‌هاى مردمى در آن به سمت دمکراسى پلوراليستى هدايت شده است به سبب نزديکى جغرافيايى و تماس و ارتباط با اتريش، به‌وسيلهٔ اقليت قومى کراوتى و اسلوينى اتريش تقويت مى‌گردد.


تحوّلات سياسى و اقتصادى در يوگسلاوى آثار مثبتى را بر روابط تجارى دو جانبه برجاى گذاشته است به نحوى که در حال حاضر بزرگترين بازار صادراتى اتريش در بين کشورهاى مرکزى و جنوب شرقى اروپا، يوگسلاوى است.


نيروگاه هسته‌اى کرسکو در نزديکى مرزهاى جنوبى اتريش به‌صورت مشترک توسط کرواتى‌ها و اسلووينى‌ها اداره مى‌شود. دولت اسلووينيا به‌طور اصولى تصميم گرفته است که زمينه‌هاى تعطيل اين نيروگاه را حداکثر تا پايان سال ۱۹۹۵ ميلادى فراهم آورد ولى ايالت کرواتيا در موقعيّتى نيست که بتواند از نيروى هسته‌اى صرف‌نظر نمايد. گرچه هيچ موافقت‌نامه رسمى بين اتريش و يوگسلاوى در مورد امنيّت هسته‌اى وجود ندارد ولى ترتيبى اتخاذ شده که به‌محض بروز حادثه‌اى در نيروگاه کرسکو، اطلاعات دقيق در اختيار کشور اتريش قرار گيرد. از اين رو يک گروه کارى اتريشى - اسلووينيايى تشکيل شده است تا در مورد مسئله کرسکو به مطالعه پرداخته و منابع جايگزين انرژى را مورد بررسى قرار دهند. دولت اتريش چنين پيشنهادى را براى آغاز همکارى‌هاى مشابه در سطح دولت فدرال يوگسلاوى نيز مطرح نموده است.