اتريش همواره در حسن همجوارى کوشيده و دليل بارز آن مناسبات حسنه‌اى است که اين کشور با کشورهاى همسايه خود - عضو ناتو و پيمان ورشو دارد.

اتريش و ليختن اشتاين

شاهزاده کوچک ليختن اشتاين که چون نگين بر انگشتر اتريش به عنوان همسايه کوچک مى‌درخشد، هميشه مورد احترام کشور اتريش و مردم آن بوده است. روابط اتريش و پادشاهى ليختن اشتاين، پس از تلاش‌هاى آن کشور در جهت تثبيت حضور در عرصه‌هاى بين‌المللي، عمق و گسترش بيشترى يافت. تحکيم و تثبيت بين‌المللى ليختن اشتاين در همکارى نزديک با اين کشور با گروه کشورهاى بى‌طرف و غيرمتعهد، در کنفرانس همکارى و امنيت اروپا، در افتا (به‌ويژه در ارتباط با تشکيل فضاى اقتصادى اروپا)، شوراى اروپا و سازمان ملل متحد جلوه بيشترى يافت و نقاط مشترکى را با کشور اتريش به‌وجود آورد.

اتريش و ايتاليا

روابط دوجانبه چند بعدى اتريش با ايتاليا در کنار همکارى‌هاى چند جانبه اين دو کشور در چارچوب پنتاگونال تکميل مى‌گردد. بين اين دو کشور همکارى نزديک و فشرده‌اى در خصوص تمامى مسائل مربوط به يکپارچگى اروپا وجود دارد و اتريش از حمايت کامل ايتاليا براى ورود به جامعه اقتصادى اروپا برخوردار است. در زمان رياست ايتاليا در بازار مشترک حمايت اين کشور از عضويت اتريش، جلوه‌هاى عملى بيشترى به خود گرفته و وزير خارجه ايتاليا، در موارد متعددي، حمايت آشکار کشورى را در پذيرش هرچه سريعتر اتريش در جامعه اقتصادى اروپا اعلام داشته است.


در سال‌هاى اخير دو زمينهٔ مهم، کشاورزى و امنيت، جايگاه ويژه‌اى در روابط دو کشور داشته است. و همکارى نزديکى در مبارزه با تروريسم بين‌المللى و جرائم گسترده و سازماندهى شده چون قاچاق موادمخدر بين دو کشور به‌وجود آمده است. از مسائل مهم مورد مذاکره دو کشور مسئله تيرول جنوبى و همچنين حجم تردد کاميون‌هاى تزانزيت ايتاليا از خاک اتريش بوده است.

اتريش و آلمان

بين اتريش و آلمان روابط فشرده و نزديک وجود دارد. آلمان تاکنون بزرگترين شريک تجارى اتريش بوده است. سرمايه‌گذارى‌هاى گسترده آلمان در اتريش و سرمايه‌گذارى‌هاى متقابل اتريش در آلمان در خلال سه سال گذشته سيرصعودى داشته و موجب تقويت و تحکيم روابط تجارى دو کشور شده است فزون بر آن چندين سال است مذاکرات مستمرى بين دو کشور براى تنظيم يک موافقت‌نامه در زمينه امنيت هسته‌اى جريان دارد.


همکارى‌هاى دوجانبه اين دو کشور در چارچوب چندين موافقت‌نامه به پيش مى‌رود که تعدادى از اين موافقت‌نامه‌ها مى‌بايد با توجه به موقعيّت جديد آلمان که در پى وحدت دو بخش شرقى و غربى آن صورت گرفته دوباره ارزيابى و مورد تجديدنظر قرار گيرد. آلمان از تقاضاى عضويت اتريش در بازار مشترک اروپا حمايت مى‌کند که يکى از مهمترين دلايل اين حمايت عبور مسير اصلى حمل و نقل جاده‌اى آلمان از خاک اتريش است.

اتريش و سوئيس

سوئيس به واسطهٔ بى‌طرفى نقاط مشترک زيادى با اتريش دارد. عضويت در اِفتا و علاقمندى به ايجاد فضاهاى اقتصادى اروپا نيز جزء وجوه مشترک سياست خارجى دو کشور است. از اين رو همکارى نزديک و سازمان يافته‌اى در سازمان‌هاى بين‌المللى و تبادل اطلاعات بين دو کشور به‌وجود آمده است. همچنين تسهيلات و مقدمات لازم براى نيل به موافقت‌نامه در زمينه وقوع حوادث غيرمترقبه در حال آماده شدن است که طرح‌هاى احتمالى مقابله با خطرات چهار نيروگاه هسته‌اى سوئيس را نيز در بر خواهد گرفت.