شبکه حمل و نقل اتريش به شبکه راه‌هاى زميني، هوايى و دريايى تقسيم شده است، . اگرچه اتريش به دريا راه ندارد ولى جارى بودن رودخانه دانوب در خاک اين کشور به طول ۳۵۱ کيلومتر و قابل کشتيرانى بودن قسمت اعظم آن، به اتريش امکان استفاده از راه‌هاى آبى را داده است. کرجى‌هاى روى دانوب قادر به حمل ۱۸۰۰ تن کالا در سال مى‌باشند که محموله‌هاى آنها را بنزين، ذغال، آهن آلومينيوم و مواد مشابه تشکيل مى‌دهد.


فرودگاه اصلى بين‌المللى اتريش در شواخت (Schwechat) نزديک وين است، در ۵ شهر ديگر اتريش (اينزبروک، سالتسبورگ، گراتس، کلاگنفورت، لينز) نيز فرودگاه بين‌المللى وجود دارد و پرواز بين‌المللى بين شهرهاى ياد شده صورت مى‌گيرد. بزرگترين و عمده‌ترين خط هوايى اتريش که متعلق به دولت مى‌باشد، هواپيمايى اتريشي (Austrian Airlines) است که اين کشور را به ۵۶ مقصد در ۳۶ کشور جهان (۱۹۸۹م.) ارتباط مى‌دهد.


اتريش داراى ۳۴،۶۴۳ کيلومتر راه زمينى است که اين مقدار جاده‌ها، شاهراه‌ها، راه‌هاى جنگلى و کوهستانى را هم در بر دارد. اين کشور بيشترين طول شاه‌راه‌هاى ارتباطى در اروپا را دارد. راه‌هاى زمينى اتريش، به علت موقعيّت جغرافيايى اين کشور و استقرار سازمان‌هاى بين‌المللى در آن، به‌ويژه براى حمل و نقل کالا از اهميّت بسيارى برخوردار است.


بيشترين نقش را در حمل و نقل اتريش راه‌آهن به عهده دارد که با طول ۵۶۴۱ کيلومتر، ۱۷۳ ميليون مسافر را در سال ۱۹۹۱ ميلادى جا‌به‌جا نموده است. راه‌آهن ايالتى اتريش ۹۰ درصد امور راه‌آهن کشور را زير نظر دارد .


در سال ۱۹۹۱ ميلادى تعداد اتومبيل و وسايل نقليه موتورى اتريش نزديک به پنج ميليون دستگاه بوده است که از اين ميان نزديک به ۵/۳ ميليون را اتومبيل‌هاى شخصى تشکيل داده است،. در همين سال ۶۱۷۴ نفر با اتومبيل مصدوم شدند که ۱۳۸۵ نفر آنان جان باختند.


تردد مسافران با وسايل نقليه عمومى از جمله راه‌آهن و هواپيما طى سال‌هاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ ميلادى سال به سال افزايش داشته است، در حالى که از شمار مسافران خطوط اتوبوس‌رانى طى سال‌هاى ياد شده کاسته شده است.


شبکه حمل و نقل اتريش، در واردات و صادرات کالا و نيز حمل و نقل در داخل کشور، نقش بسزائى دارد. ميزان صادر شده و وارد شده توسط راه‌هاى زمينى و هوائى و لوله در سال ۱۹۹۱ ميلادى نسبت به سال قبل افزايش و مقدار کالاهاى نقل و انتقال يافته توسط راه‌هاى آبى کاهش داشته است.

جدول صفحه شبکه حمل و نقل اتريش در سال ۱۹۸۹ ميلادى

شرح تعداد
فرودگاه بين‌المللي ۶
جاده (کيلومتر) ۳۴،۶۴۳
راه‌آهن (کيلومتر) ۵۶۴۱
کشتيرانى (کيلومتر) ۳۵۱

جدول صفحه تعداد اتومبيل‌ها و ساير وسايل نقليه جاده‌اى اتريش در سال‌هاى ۱۹۸۱ الى ۱۹۹۱ ميلادى

نوع ۱۹۸۱ ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
اتومبيل‌هاى شخصي ۲۳۰۹ ۲۶۰۹ ۳۱۰۰
اتوبوس ۹ ۹ ۹
کاميون ۱۹۰ ۲۱۲ ۲۵۹
وسايل موتورى جابجايى و تراکتور ۳۴۰ ۳۷۰ ۳۸۹
وسايل نقليه ويژه موتوري ۳۸ ۴۳ ۵۹
دوچرخه موتوري ۵۱۰ ۵۲۳ ۴۱۶
موتور سيکلت ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۲
جمع ۳۴۸۹ ۳۸۷۴ ۴۳۴۱
اتومبيل‌هاى جديد ۱۹۹ ۲۶۲ ۳۰۴