منبع: Survey Of the Austrian Economy, 1992-93

وجود معادن آهن در اتريش عليا و استان اشتايرمارک سبب گرديد که بيشتر صنايع مربوط به آهن و فولاد در اين منطقه به‌وجود آيند به‌طورى که در ايالت اتريش علياء و پايتخت آن لينز يکى از بزرگترين مجتمع‌هاى فولادسازى جهان به‌نام کنسرسيوم فوست آلپين (Voest Alpin) ايجاد شده و محصولات توليدى آن به سرتاسر جهان صادر مى‌شود.


دو شهر لينز و دونا وينز داراى شيوه‌اى در فولادسازى هستند که در سطح جهان به روش يا تجربه (OLDO) مشهور است. اين روش در سال ۱۹۸۴ ميلادى حداقل در ۱۹۶ واحد فولادسازى جهان مورد استفاده قرار گرفته است که اين شمار واحد فولادسازى ۵۵ درصد صنايع فولادريزى و فولادسازى جهان را تشکيل مى‌دهد. بزرگترين امتياز اين شيوه بالا بودن سطح بهره‌ورى توليد مى‌باشد به‌نحوى که حداقل سيصد تن آهن خام در مدت بيست دقيقه به فولاد مبدّل مى‌گردد که خود موجب ذخيرهٔ ساعات کار فراوان در توليد و ارزانتر تمام شدن توليد مى‌شود. امتياز ديگر اين روش، ضايعات کم آن است. استفاده از اين تجربه موجب پيشرفت صنايع ريخته‌گرى در سطح جهان شده است. علاوه بر آهن و فولاد در اتريش، فلزات رنگين از قبيل آلومينيوم، سرب نرم و سخت، الکتروليت روى نيز توليد مى‌شود.


اتريش داراى صنايع معدنى بسيار ديگرى است که عبارتند از: زغال‌سنگ، سنگ آهن و منگنز، سنگ سرب و روى و سنگ آنگستن، آنتى موان، گرافيت، سنگ آهن، تالک، کائولين، خاک رس، کوارتز، باريت، آهن خام، منگزيت خام، منگزيت ساخته، آجر نسوز، سود سوزآور، سنگ نمک و نمک‌هاى معدني.

جدول وضعيّت صنايع رشته‌هاى مختلف معدنى در سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱٭

شرح ۱۹۸۱ ۱۹۹۱
تعداد کارخانجات (واحد) - ۱۰۹
شمار شاغلين (نفر) ۱۲،۸۰۰ ۶۷۰۰
حجم کل توليد (۱۰۰۰ تن)۹۶۵۲ ۶۴۴۰ -
ارزش کل توليد (ميليون شلينگ) ۷۲۹۴ ۸۳۵۳

جدول وضعيت صنايع معدنى (آهن و فولاد) اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ميلادى

شرح ۱۹۸۱ ۱۹۹۱
تعداد کارخانجات (واحد) - ۲۱
شمار شاغلين (نفر) ۳۸،۴۰۰ ۱۸،۲۰۰
حجم کل توليد (۱۰۰۰ تن) ۱۵،۵۸۱ ۱۱،۱۹۱
ارزش کل توليد (ميليون شلينگ) ۲۵،۵۲۰ ۲۴،۹۲۷