صنايع نفتى و پتروشيمى

صنايع نفتى اتريش به علّت وجود نفت و گاز در دامنه آلپ، يعنى در اتريش سفلى بين وين و مرزهاى شماى شرقى اتريش و اتريش عليا، در نواحى بين رودخانه‌هاى انس و آين قرار دارد. انتظار مى‌رود که در نواحى شمال جبال آلپ به منابع وسيعترى دسترسى پيدا کنند. شرکت دولتى اتريش اکتشاف و استخراج نفت را بر عهده دارد و تصفيه خانه بزرگ شواخت (Scheuacht) که به منظور تصفيه نفت خام ساخته شده ساليانه نه تنها ۲،۸۰۰،۰۰۰ تن نفت اتريش بلکه ۵/۶ ميليون تن نفتى را که توسط لوله‌هاى ادرياتيک وين به اين تصفيه خانه مى‌رسد، نيز تصفيه مى‌کند. به غير از شرکت دولتى نفت، شرکت راک (Rak) که يکى از شرکت‌هاى وابسته به شرکت موبيل و شل (Mobil & Shell) مى‌باشد در اتريش فعاليّت دارد.علاوه بر نفت، اتريش داراى گاز طبيعى نيز مى‌باشد که مورد بهره‌بردارى و استفاده صنعتى قرار مى‌گيرد و بخش مهمى از مصرف داخلى را تأمين مى‌کند.


بديهى است کمبود آن از کشورهاى ديگر به‌خصوص کشورهاى عضو شوراى همکارى متقابل کومکون و از طريق لوله‌هايى که از ايتاليا به اتريش کشيده شده و تا آلمان غربى نيز ادامه مى‌يابد، وارد مى‌شود.


بخش بزرگ صنايع معدنى و نفتى اتريش را پتروشيمى تشکيل مى‌دهد. بدين منظور شرکت بزرگى به‌نام شرکت او.ام.دبليو. (O.M.W) تشکيل گرديده که محصولات شيميايى مانند پلى‌اتيلن پروپيلن، الکل صنعتى و ساير مواد شيميايى را توليد مى‌کند.


صنايع نفتى اتريش عبارتند از: نفت خام، بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و مازوت که در جدول ۱۷ به همراه ميزان گاز طبيعى استخراج شده آمده است.

جدول وضعيت صنايع اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ ميلادى

شرح ۱۹۸۱ ۱۹۹۱
تعداد کارخانجات (واحد) - ۳۵
شمار شاغلين (نفر) ۸۸۰۰ ۵۷۰۰
حجم کل توليد (۱۰۰۰ تن)
-صنايع نفتى (۱۰۰۰ تن) ۸۰۰۵ ۹۰۰۸
-گاز طبيعى (ميليون متر مکعب) ۱۴۳۷ ۱۳۲۹
ارزش کل توليد (ميليون شلينگ) ۴۷،۳۴۴ ۲۲،۶۶۹