بافت انتظامى

علاوه بر قواى سه گانه ارتش، نيروهاى مسلح آرژانتين از وجود قواى شبه نظامى و انتظامى ديگرى چون ژاندارمري، تفنگداران دريايى و گارد ساحلى و پليس‌هاى شهرى و قضائى نيز بهره‌مند است که مجموعه سيستم امنيت داخلى‌ اين کشور را تشکيل داده و بتفکيک عبارتند از:


۱. نيروهاى امنيتى شامل: الف ـ ژاندارمرى ب ـ گارد ساحلى

۲. پليس شهرى شامل: الف ـ فدرال ب ـ ايالتى

۳. پليس قضائى شامل: الف ـ فدرال ب ـ ايالتى


براساس آخرين اطلاعات موجود نيروهاى امنيتى شامل ژاندامرى و گارد ساحلى که تا چندى قبل تحت سرپرستى وزارت دفاع انجام وظيفه مى‌نمودند و اخيراً وزارت کشور قرار گرفته‌اند، جمعاً بالغ بر ۳۰ هزار نفر مى‌باشد که از اين تعداد ۱۷ هزار تن متعلق به ژاندارمرى و ۱۳ هزار نفر ديگر پرسنل ساحلى اين کشور است.نيروهاى پليس شهرى نيز در مجموع ۱۴۴ هزار نفر مى‌باشند که از اين مجموعه ۳۰ هزار نفر متعلق به پليس شهرى فدرال (پايتخت) بوده و استان بوئنوس آيرس و ۲۳ استان ديگر در مجموع ۷۸ هزار نيروى پليس در اختيار دارند. پليس فدرال وابسته به وزارت کشور و پليس استان‌ها نيز وابسته به حکومت‌هاى ايالتى مى‌باشند. نيروهاى پليس قضائى نيز حدوداً از ۲۰ هزار تن تشکيل شده‌اند که از اين تعداد ۸ هزار تن به پليس قضايى فدرال و ۲۱ هزار تن ديگر به استان بوئنوس آيرس و ۲۳ استان ديگر تعلق دارند.

بنيه دفاعى

سال ۱۹۷۷ رامى بايست بعنوان سرفصلى نو در افزايش بنيه و قابليت‌هاى دفاعى آرژانتين بحساب آورد. چراکه تا قبل از اين سال توان نظامى آرژانتين بيشتر جنبه کلاسيک و متعارف داشت لکن از اين سال ببعد با توجه به تحريم تسليحاتى اين کشور در دوران رياست جمهورى کارتر که بدليل انتقاد شديد از نقض حقوق بشر در آرژانتين صورت مى‌پذيرفت، اين کشور توانست در دو زمينه: ۱. مدرنيزه کردن سلاح‌هاى قراردادى و متعارف و کلاسيک، ۲. دستيابى به سلاح‌هاى غيرمتعارف و کشتار جمعى چون تکنولوژى هسته‌اى به پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى دست يابد.


در بعد نخست، اين تحريم باعث شد تا آرژانتين به کشورهاى اروپايى (بويژه آلمان و روسيه) روى آورده و با بهره‌گيرى از امکانات و تکنولوژى آنها به مدنيزه کردن ارتش خود بپردازد. بطوريکه پس از آن اين قادر به توليد انواع مختلف هواپيماهاى جنگي، آموزشي، زيردريايى و موشک‌هاى يشرفته شد که در حال حاضر نيز ادامه دارد و برخى از آنها مونتاژ و بخرى ديگر ساخت خود آرژانتين مى‌باشد.


از جمله تسليحات مدنى که امروزه بتوسط صنايع نظامى آرژانتين توليد مى‌شود مى‌توان به تانک‌هاى تام و ا.ام. ايکس و زيردريايى‌ها و ناوچه‌هاى جنگى که با کمک فنى آلمان توليد مى‌شود، اشاره نمود. همچنين اين کشور قادر به توليد يک نوع هواپيماى تهاجمى براى هدف‌هاى زمينى معروف به پوکاراآي. ۱-۵۸ مى‌باشد و توليد مشترک هواپيماهاى آموزشى پوکاراآي. ۱-۶۹ را با کمک آلمان و هواپيماهاى پامپاس. ب. ۱-۱۲۳ را با کمک برزيل از چند سال قبل آغاز کرده است.


لازم بذکر است که هر دو نوع هواپيماهاى پوکارا و پامپا ساخت اين کشور به ساير کشورهاى جهان نيز صادر شده است.


در بعد دوم، نيز تحريم تسلبحاتى آمريکا در زمان کارتر موجبات افزايش توان نظامى اين کشور در زمينه هسته‌اى و غيرمتعارف را با توجه هر چه بيشتر اين کشور به روسيه فراهم آورد. براساس برخى گزارشات روسيه در خلال جنگ مالويناس (فالکند) علاوه بر دادن اطلاعات ماهواره‌اى مقادير معتنابهى در زمينه توليد و ساخت سلاح‌هاى هسته‌اى به اين کشور کمک نموده‌است. بعنوان مثال در مارس ۱۹۸۲ آشکار اعلام گرديد که آن کشور مقدار يکصد کيليوگرم اورانيوم غنى شده بجهت استفاده در نيروگاه‌هاى هسته‌اى در اختيار آرژانتين قرار داده است.


متقابلاً در زمان حکومت رايگان نيز که آمريکا بمنظور جلوگيرى از نفوذ بيشتر روسيه روابط خود را با آرژانتين بهبود بخشيد و صدور تکنولوژى کامپيوترى که کاربرد بسيار بالايى در فعاليت‌هاى هسته‌اى و بويژه تهيه و توليد آن سنگين دارد را به آرژانتين مجاز دانست (۱۹۸۲)، روند توسعه و پيشرفت تکنولوژى اتمى اين کشور شتاب بيشترى يافت. بگونه‌اى که در همان زمان منابع اطلاعاتى پيش‌بينى کردند که اين کشور مى‌تواند ظرف سه تا پنج سال آينده به بمب اتمى دست يابد.


در آخرين روزهاى حکومت رژيم نظامى رئيس کميسيون انرژى اتمى اين کشور اعلام نمود که آرژانتين هشتمى کشور در توليد اورانيوم غنى شده مى‌باشد که مى‌توان با آن به انفجار اتمى دست زد. وى تأکيد نمود با آنکه آرژانتين قرارداد عدم توليد سلح‌هاى هسته‌اى را امضاء نکرده است، لکن از تکنولوژى هسته‌اى براى مقاصد صلح‌آميز استفاده خواهد کرد.


عدم امضاء قرارداد ممنوعيت توليد سلاح‌هاى هسته‌اى و غيرمتعارف بتوسط آرژانتين باعث شد تا اين کشور در زمان حکومت آلونسين و راديکال‌ها بدون توجه به تعهدات بين‌المللى زمينه صدور تکنولوژى هسته‌اى خود را به برخى از کشورهاى ديگر فراهم آورد که بارزترين نمونه آن کمک‌هاى گسترده اين کشور چه در زمينه هسته‌اى و چه غيرهسته‌اى به عراق مى‌باشد.


برعکس در دوران رياست جمهورى پورنيست‌ها و حکومت کارلوس منم اين کشور با توجه به نيازمندى شديد خود به کمک‌هاى و اعتبارات بين‌المللى به تمامى تعهدات در زمينه منع و عدم فروش تکنولوژى سلاح‌هاى کشتار جمعى و غيرمتعارف اعم از شيميايى و بيولوژيکى و هسته‌اى گردن نهاده و از فروش آنها در خارج از چارچوب مقررات بين‌المللى امتناع ورزيده که تعليق يک‌جانبه قرارداد فروش تجهيزات اتمى مورد نياز ايران و يا امضاء قرارداد کنترل و نظارت بر فعاليت‌هاى اتمى با برزيل و يا امضاء قرارداد منع توليد سلاح‌هاى شيميايى و بيولوژيکى با شيلى و بالاخر انحلال پروژه توليد موشک کندور ۲ از جمله مواررد بارز آن مى‌باشد.