روابط فرهنگى خاص با توجه به نبود روابطه سياسى بين دو کشور در قبل از انقلاب اسلامى و ادامهٔ جنگ‌هاى گستردهٔ داخلى اين کشور طى دههٔ گدشته بين دو کشور وجود نداشته و با توجه به آنکه نمايندگى ايران در ويندهوک نزد اين کشور اکرديته مى‌باشد و فعاليت فرهنگى مشخصى متصوّر نيست. در آينده در صورت ارتقاء روابط امکان تأسيس رايزنى فرهنگى و فعاليت و همکارى‌هاى دو جانبهٔ فرهنگى بين دو کشور جمهورى اسلامى ايران و آنگولا وجود دارد. احتمال حضور اتباع ايران در اين کشور بسيار کم و تاکنون موردى ثبت نگرديده است. زمينه‌هاى فعاليت فرهنگى در صورت ارتقاء روابط و افتتاح نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در اين کشور با توجه به اين که آنگولا از بزرگترين کشورها و همچنين به‌طور بالقوه کشور قوى آفريقاى مرکزى مى‌باشد، وجود داشته و ضرورت آن نيز احساس مى‌شود؛ به آن جهت که توسعه روابط فرهنگى و نزديکى هرچه بيشتر عقايد و نظرات دو کشور مى‌تواند خود در توسعه روابط سياسى - اقتصادى نيز نقشى اساسى ايفاء نمايد. زمينه‌هاى فرهنگى مناسبى چون تبادل دانشجو، برگزارى سمينارهاى فرهنگي، شناساندن هرچه بيشتر فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، اصول اجتماعي، توسعه اقتصادي، ايجاد خانه فرهنگ، همکارى در ايجاد دانشکده‌هاى مختلف و تربيت استاد، اعطاء بورسيه تحصيلي، همکارى در زمينه‌هاى مختلف اقتصادي، ايجاد درمانگاه و تربيت کادر لازم و آموزشيار، همکارى در مطالعات مربوط به اصلاح اصول کشاورزى و معدن و بسيارى موارد ديگر وجود دارد که هر دو کشور مى‌توانند همکارى کرده تا در نهايت همکارى در هر کدام از موارد ذکر شده خود به توسعه هرچه بيشتر مناسبات و ارتقاء سطح آن چه در ابعاد منطقه‌اى و چه بين‌المللى بيانجامد.