صفحه اصلی
انگلیسی (۱۶۱)
فرانسوی (۷)
آلمانی (۸)
روسی (۱۴)
ژاپنی (۰)
چینی (۳)
ترکی (۱۰)
ایتالیائی (۴)
عربی (۱۱)
کردی (۱)
سایر زبانها (۰)
 پرونده‌های من
 ویژه مترجمان
آقای رضا متین
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک
انگلیسی به فارسی>کشاورزی
تماس با مترجم
آقای ویراستار robin r
کمکارشناسی نرم افزار کامپیوتر
انگلیسی به فارسی>ویراستاری زبان فارسی
تماس با مترجم
آقای kourosh imani
دانشجو فناوری اطلاعات
انگلیسی به فارسی>مترجمی
فارسی به انگلیسی>مترجمی
تماس با مترجم
آقای جواد پاکدین
کارشناسی ارشد
انگلیسی به فارسی>اقتصادی
انگلیسی به فارسی>اقتصادی
تماس با مترجم
آقای مترجم Mohammad Nouri
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
فارسی به انگلیسی>سیاسی، اجتماعی، خبری، عمومی
انگلیسی به فارسی>سیاسی، اجتماعی، خبری، عمومی
تماس با مترجم
آقای سینا سینا پسران افشاریان
دانشجو
انگلیسی به فارسی>انگلیسی فارسی
انگلیسی به فارسی>انگلیسی فارسی
انگلیسی به فارسی>انگلیسی فارسی
فارسی به انگلیسی>س
تماس با مترجم
آقای سعید نظری
فارسی به انگلیسی>نامه های اداری متون علمی و سیاسی
انگلیسی به فارسی>سیاسی ادبی دینی علمی و کامپیوتر
تماس با مترجم
خانم عغ مریم میرهاشم زاده
کارکارشناسی کامپیوتر ـ نرم افزار (فوق دیپلم زبان از موسسه شکوه)
انگلیسی به فارسی>کا کامپیوتر ریاضیات آمار معماری
تماس با مترجم
آقای شعبان آزادی
1) فوق لیسانس زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران ،1371 تهران، ایران؛
2) لیسانس مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1368، تهران، ایران؛
انگلیسی به فارسی>تر ترجمه کتبی ـ شفاهی و همزمان
تماس با مترجم
خانم فرانک جیرانلویی
دانشجوی کارشناسی ارشد
آلمانی به فارسی>عمومی. گردشگری
آلمانی به فارسی>عمومی. گردشگری
تماس با مترجم
خانم مهندس ارشد مینو کلانتری
فوق لیسانس مهندسی پزشکی
لیسانس مهندسی مواد
فارسی به انگلیسی>ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی
انگلیسی به فارسی>ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی
تماس با مترجم
آقای محمد جواد حیدری
دانشجو رشته فناوری اطلاعات
آلمانی به سایر زبانها>آلمانی به سایر و بالعکس
تماس با مترجم
آقای ف امیر فرهنگ آدمیت
Medical Entomology
فارسی به انگلیسی>تجاری
انگلیسی به سایر زبانها>تجاری
ترکی به فارسی>همه زمینه ها
ترکی به سایر زبانها>تجاری
سایر زبانها به ترکی>همه زمینه ها
فارسی به ترکی>همه زمینه ها
آلمانی به سایر زبانها>آلمانی به ترکی
تماس با مترجم
آقای محسنی
فوق لیسانس زبان و ادبیات روسی
روسی به فارسی>از
تماس با مترجم
آقای محمد معماریان
لیسانس الکترونیک ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
فارسی به انگلیسی>عمومی و در بخش تخصصی: برق
فارسی به انگلیسی>عمومی
انگلیسی به فارسی>عمومی
انگلیسی به فارسی>تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی>تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی>تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی>تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی>متون حقوقی
تماس با مترجم
آقای محمد شارق
کاردانی نرم افزار
لیسانس سخت افزار
انگلیسی به فارسی>عمومی
انگلیسی به فارسی>تخصصی کامپیوتر
تماس با مترجم
شما نیز می‌توانید سایر کاربران را از خدمات ترجمه‌ای خود بهره‌مند سازید.
برای ثبت در قسمت مترجمان اینجا را کلیک کنید ...