ترجمه
انگلیسی
فرانسوی (۷)
آلمانی (۸)
روسی (۱۴)
ژاپنی (۰)
چینی (۳)
ترکی (۱۰)
ایتالیائی (۴)
عربی (۱۱)
کردی (۱)
سایر زبانها (۰)
 پرونده‌های من
 ویژه مترجمان
 ترجمه‌های انگلیسی
صفحه آخر بعدى ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱
تصویر ندارد
  آقای احمدرضا اشرف العقلایی احمدرضا اشرف العقلایی
تحصیلات: فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۱).
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۶۷) و همزمان فوق دیپلم مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی (تهران ۱۳۶۵)
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > کلیه متون به هر دو زبان
انگلیسی به فارسی > ترجمه های فوری
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای هیراد یزدان پناه
تحصیلات: ـ
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > ـ
فارسی به انگلیسی > ـ
فارسی به انگلیسی > تبلیغاتی ـ بازرگانی
انگلیسی به فارسی > علمی ـ تخصصی
انگلیسی به فارسی > تبلیغاتی ـ بازرگانی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای احمد توکلی
تحصیلات: دانشجوی مهندسی کامپیوتر
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمومی
انگلیسی به فارسی > تخصصی کامپیوتر
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای مجید دادگر
تحصیلات: لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه تهران.
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > ترجمه
انگلیسی به فارسی > ترجمه.مکالمه و گفتگو .
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای LI OS
تحصیلات:
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمران ـ کامپیوتر
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم ر ر
تحصیلات:
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > مهندسی و علم مواد (متالورژی)
انگلیسی به فارسی > کلیه علوم فنی و مهندسی
انگلیسی به فارسی > مطالب عمومی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای حسین فیضی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > فنی مهندسی و پزشکی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای ارمین ارمین مصوررحمانی
تحصیلات: لیسانس عمران
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > عمومی.تخصصی.متفرقه
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم سپیده آقاجعفری
تحصیلات: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
دارای نمره ۵۹۷ تافل دوره سیزدهم
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > کلیه متون عمومی
فارسی به انگلیسی > مدیریت و ماشین الات راهسازی
انگلیسی به فارسی > فنی ماشین آلات راهسازی
انگلیسی به فارسی > مدیریت
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای محمد حسین
تحصیلات:
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > ترجمه پزشکی و پیراپزشکی
انگلیسی به فارسی > متون پزشکی و پیراپزشکی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای ژوبین شعرباف
تحصیلات: دانشجوی مهندسی صنایع
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > مهندسی ـ مدیریت
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای فرشاد زارع
تحصیلات: کارشناسی امور گمرکی
دانشجوی کارشناسی مهندسی IT
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > کامپیوتر ـ مدیریت ـ اقتصاد
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
جواد پاکدین
  آقای جواد پاکدین
تحصیلات:
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > اقتصادی
انگلیسی به فارسی > اقتصادی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای اصلان هرگلی
تحصیلات: فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > انگلیسی به فارسی تخصصی
انگلیسی به فارسی > فارسی به انگلیسی تخصصی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم فهیمه زندی
تحصیلات: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمومی ـ مدیریت ـاجتماعی ـبازرگانی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
محمد معماریان
  آقای محمد معماریان
تحصیلات: لیسانس الکترونیک ـ دانشگاه صنعتی اصفهان
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > عمومی و در بخش تخصصی: برق
فارسی به انگلیسی > عمومی
فارسی به انگلیسی > تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی > تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی > تخصصی: برق- الترونیک
فارسی به انگلیسی > متون حقوقی
انگلیسی به فارسی > عمومی
انگلیسی به فارسی > تخصصی: برق- الترونیک
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم شهره تاشی
تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمومی و پزشکی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم ـ فاطمه ظفری
تحصیلات: کارشناسی سلولی ـ مولکولی
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > زیست شناسی ـشاخه سلولی مولکولی ژنتیک
انگلیسی به فارسی > ـکلیه متون عمومی/ترجمه کتاب
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم بهاره دربیکی
تحصیلات: مهندس کامپیوتر
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمومی ـ تخصصی کامپیوتر
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای علی
تحصیلات:
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > زمین شناسی ـ معدن ـ شیمی
انگلیسی به فارسی > زمین شناسی ـ عمومی ـ معدن
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای مسعود مسعود رحیم پور
تحصیلات: لیسانس عمران
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمومی و تخصصی موسیقی و مهندسی عمران
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
محمد شارق
  آقای محمد شارق
تحصیلات: کاردانی نرم افزار
لیسانس سخت افزار
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > عمومی
انگلیسی به فارسی > تخصصی کامپیوتر
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
Mohammad Nouri
  آقای مترجم Mohammad Nouri
تحصیلات: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > سیاسی، اجتماعی، خبری، عمومی
انگلیسی به فارسی > سیاسی، اجتماعی، خبری، عمومی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای حمید بنائیان
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > حوزه مدیریت
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای خاقانپور مهدی خاقانپور
تحصیلات: ۱ـ کارشناس متالورژی شریف
۲ـ کارشناس ارشد متالورژی صنعتی اصفهان
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > تخصصی متالورژی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای Ehsan Nikzad
تحصیلات: لیسانس مکانیک
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > فنی تخصصی خودرو
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  آقای آسمان زمین
تحصیلات:
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به سایر زبانها > اقتصادی، مدیریت، مهندسی، اجتماعی
سایر زبانها به انگلیسی > اسپانیولی و عربی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم نینا حسابیان
تحصیلات: لیسانس زبان چینی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن ـ چین
شاخه‌های فعالیت : فارسی به انگلیسی > بازرگانی ـ صنعتی ـ اداری و ...
انگلیسی به فارسی > بازرگانی ـ صنعتی ـ اداری و ...
سایر زبانها به انگلیسی > بازرگانی ـ صنعتی ـ اداری و ...
سایر زبانها به انگلیسی > بازرگانی ـ صنعتی ـ اداری و ...
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
تصویر ندارد
  خانم الهام میرزایی
تحصیلات: لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > متون فرهنگی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی
رضا متین
  آقای رضا متین
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
شاخه‌های فعالیت : انگلیسی به فارسی > کشاورزی
 تماس با مترجم | ترجمه‌های عمومی