ظرفشویی ، روشویی ، پایه‌ روشویی ، وان حمام ، بیده ، لگن مستراح ، مخزن آب سیفون ، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیك

از چينى

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۳۸,۵۰۵ ۲۷۹,۴۷۷,۷۶۰ ۳۵,۲۸۸
اندونزى ۶,۵۵۲ ۸۴,۵۲۲,۵۷۴ ۱۰,۶۷۲
تايلند ۲۵۰ ۳,۶۰۱,۱۹۵ ۴۵۵
تايوان ۳۸۹ ۹,۰۳۴,۹۹۱ ۱,۱۴۱
ترکيه ۱۱,۵۶۵ ۴۶,۰۰۱,۱۴۵ ۵,۸۰۸
چين ۸۵,۴۹۵ ۵۲۲,۶۶۹,۷۳۴ ۶۵,۹۹۴
جمع ۱۴۲,۷۵۶ ۹۴۵,۳۰۷,۳۹۹ ۱۱۹,۳۵۸


ظرفشویی ، روشویی ، پایه‌ روشویی ، وان حمام ، بیده ، لگن مستراح ، مخزن آب سیفون ، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیك

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آلمان ۱,۴۴۵ ۲۱,۵۵۷,۱۰۶ ۲,۷۲۲
امارات‌متحده‌عربى ۲۳۱,۹۷۶ ۱,۴۴۶,۳۱۶,۰۶۹ ۱۸۲,۶۱۶
اندونزى ۳,۷۴۴ ۶۰,۴۳۲,۷۹۱ ۷,۶۳۰
ترکيه ۳۵,۰۶۰ ۱۲۱,۲۳۲,۹۲۱ ۱۵,۳۰۷
چين ۸۰,۰۱۱ ۵۸۰,۰۸۶,۸۱۱ ۷۳,۲۴۳
فرانسه ۱,۴۵۵ ۱۱,۲۵۹,۸۸۹ ۱,۴۲۲
جمع ۳۵۳,۶۹۱ ۲,۲۴۰,۸۸۵,۵۸۷ ۲۸۲,۹۴۰