زیورآلات بدلی

زيورآلات بدلى از فلزات معمولى (همچنين آبکارى شده) غير مذکور در جاى ديگر

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۱۳ ۱۰۰,۱۲۸ ۱۳
ايالات‌متحده‌آمريکا ۱۷ ۹۴۶,۲۶۲ ۱۱۹
ايتاليا ۹ ۱,۳۳۳,۶۸۰ ۱۶۹
جماهيرعربى‌ليبى ۳۶ ۹۲۶,۵۱۷ ۱۱۷
جمع ۷۵ ۳,۳۰۶,۵۸۷ ۴۱۸


زیورآلات بدلی

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
اسپانيا ۵۰ ۱,۲۶۲,۲۵۰ ۱۵۹
امارات‌متحده‌عربى ۹ ۱,۵۹۷,۴۳۳ ۲۰۲
بلژيک ۸۰ ۸,۶۸۰,۳۲۰ ۱,۰۹۶
عراق ۱۵,۷۷۰ ۱۲۲,۳۷۹,۸۴۰ ۱۵,۴۵۲
کلمبيا ۴۰ ۱,۶۳۷,۰۰۰ ۲۰۷
جمع ۱۵,۹۴۹ ۱۳۵,۵۵۶,۸۴۳ ۱۷,۱۱۶