زيورآلات بدلى از فلزات معمولى (همچنين آبکارى شده) غير مذکور در جاى ديگر
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۱۳ ۱۰۰,۱۲۸ ۱۳
ايالات‌متحده‌آمريکا ۱۷ ۹۴۶,۲۶۲ ۱۱۹
ايتاليا ۹ ۱,۳۳۳,۶۸۰ ۱۶۹
جماهيرعربى‌ليبى ۳۶ ۹۲۶,۵۱۷ ۱۱۷
جمع ۷۵ ۳,۳۰۶,۵۸۷ ۴۱۸
زیورآلات بدلی
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
اسپانيا ۵۰ ۱,۲۶۲,۲۵۰ ۱۵۹
امارات‌متحده‌عربى ۹ ۱,۵۹۷,۴۳۳ ۲۰۲
بلژيک ۸۰ ۸,۶۸۰,۳۲۰ ۱,۰۹۶
عراق ۱۵,۷۷۰ ۱۲۲,۳۷۹,۸۴۰ ۱۵,۴۵۲
کلمبيا ۴۰ ۱,۶۳۷,۰۰۰ ۲۰۷
جمع ۱۵,۹۴۹ ۱۳۵,۵۵۶,۸۴۳ ۱۷,۱۱۶
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
۱۲۰ درصد بهره برداری از منابع آب و خاک در کشور
ضرورت توجه به توسعه ناوگان هوایی استان خوزستان
کدام محصول کشاورزی، استراتژیک تر از آب است؟!
لزوم همکاری گازی ایران و روسیه برای ضربه به امنیت انرژی آمریکا و دول ظالم اروپایی
۱۰ کشور برتر در زمینه مقدار ذخایر نفت خام
بالای صفحه