ساير پوست‌هاى حيوانات از جنس گاو ، تازه يا تر نمک زده
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
ايتاليا ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
جمع ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
بررسی چالش ها و فرصت های عراق در مدیریت اقتصاد انرژی
خودروهای آینده فقط برای زنان طراحی خواهند شد؟
وارداتی‌های جدید بازار را بشناسید
خرید خودرو لیزینگی فریب تان ندهد!
با ۲۰ میلیون چه خودروهایی می توان خرید؟
بالای صفحه