ساير پوست‌هاى حيوانات از جنس گاو ، تازه يا تر نمک زده
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
ايتاليا ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
جمع ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
نفت؟ رفت!
و نترسیم از تاثیر نفت بر سفره‌ هامان..؟
بررسی چالش ها و فرصت های عراق در مدیریت اقتصاد انرژی
خودروهای آینده فقط برای زنان طراحی خواهند شد؟
وارداتی‌های جدید بازار را بشناسید
بالای صفحه