ساير پوست‌هاى حيوانات از جنس گاو ، تازه يا تر نمک زده
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
ايتاليا ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
جمع ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
بازار خودرو، در انتظار و امید
تیغ دولبه قیمت‌گذاری خودرو
ماشین در کشور هندوها
راهکار کاهش مصرف آب، برق و خطرات سیگار
یک قطب در مقابل دو قطب خودروسازی
بالای صفحه
◊    ◊