مربيان نقش ارزشمندى در ايجاد هماهنگى در تيم‌ها به‌عهده دارند. علاقه و سليقه آنان به فنون مختلف واليبال، موجب مى‌شود تا سيستم تاکتيکى در تيم به‌وجود آيد. به بيان ساده‌تر چنانچه يک مربى در تمرينات به اجراء فن آبشار علاقه فراوانى نشان دهد، طبيعى است که در تمرينات وقت بيشترى براى آموزش اين فن اختصاص مى‌دهد و روش کار خود را براساس شيوه‌هاى حمله بنا مى‌گذارد. بنابراين فراگيران در اجراء اين فن به مهارت قابل توجهى نايل مى‌آيند و در رقابت‌ها اکثر تلاش خود را صرف به نمايش گذاشتن شيوه‌هاى تاکتيک حمله مى‌نمايند. از اين‌رو اصطلاحاً گفته مى‌شود که تاکتيک اين تيم بر اصول حمله (آبشار) استوار است.


از طرف ديگر يک مربى بناى آموزش و تمرينات را بيشتر براساس کار دفاع روى تور قرار مى‌دهد، طبيعى است که تيم او براساس تاکتيک برتر دفاعى در رقابت‌ها ظاهر خواهد شد. بنابراين با اين مثال متوجه مى‌شويم که تاکتيک هر تيم رابطهٔ مستقيمى با تمرينات و شيوه‌هاى آموزشى آموزگاران و مربيان دارد و اساساً مى‌توان نتيجه گرفت که مربيان در ايجاد تاکتيک تيمى تا بالاترين سطح تيم ملى کشورها اثر قابل توجهى دارند. امروزه واليبال در جهان با سيستم دفاع و حمله پايه‌گذارى مى‌شود و در واقع اين روش به‌عنوان نوعى مکتب آموزشى خودنمائى مى‌کند. البته بايد متذکر شد که براى برطرف ساختن اين نوع محدوديت‌ها در واليبال مدرن، امروزه مدل‌هاى بهتر و پيشرفته‌ترى وجود دارد که به کمک آن مى‌توان اهم مسائل تاکتيک‌هاى پيشرفته را به خوبى توضيح داد.