واليبال از جمله رشته‌هاى ورزشى است که با حداقل امکانات و وسايل مربوط به آن قابل اجراء است و با کم‌ترين هزينه مى‌توان وسايل آن را فراهم نمود. ولى چنانچه بخواهيم به آموزش اصولى تکنيک‌ها و تاکتيک‌هاى اين ورزش بپردازيم و نهايتاً از اين فراگيرى به ابعاد قهرمانى آن نيز توجه داشته باشيم، لازم است همانند ساير رشته‌هاى ورزشى که امروزه از وسايل مدرن با تکنولوژى پيشرفته براى بهبود و توسعه برنامه‌هاى اجرائى بهره‌مند مى‌شوند ما نيز سعى در تهيه اين وسايل و امکانات نمائيم. با بررسى سير تحول واليبال اين نتيجه حاصل مى‌شود که در ابتداى پيدايش، اين ورزش در هواى آزاد (باز) انجام مى‌شده و به مرور زمان با پيشرفت و متحول شدن تکنيک‌ها و تاکتيک‌هاى آن لازم شده که با عوامل جوى مثل (باد، باران، گرما، سرما، نور خورشيد و...) که تأثير منفى قابل توجهى بر اجراء مهارت‌ها مى‌گذارند مقابله شود. به اين دليل واليبال به يک ورزش سالنى تبديل شد و هم‌اکنون نيز مسابقات قهرمانى آن با هيجان زايدالوصفى در سالن‌هاى مجهز برگزار مى‌گردد.


بنابراين از تجهيزات و وسايل، بيشتر وسايل کمک آموزشى مى‌باشد که در فراگيرى دانش‌آموزان نقش عمده و سازنده‌اى ايفاء مى‌کند و هر مکان آموزشى به نسبت امکانات خود مى‌تواند به تهيه اين وسايل اقدام نمايد، هرچند سعى شده وسايل ذکر شود که با کم‌ترين هزينه قابل تهيه باشند.

صفحات چوبى

از اين صفحات چوبى تمرينات دفاع روى تور استفاده مى‌شود. اين صفحات ضمن اينکه داراى سطح بيشترى نسبت به دست‌هاى مدافع مى‌باشد، کاربرد قابل توجهى براى اجراء اين فن دارد. علاوه بر آن اين وسيله پنجه‌هاى دست مدافعان را محافظت مى‌کند. چنانچه بتوان اين صفحات را از جنس ديگرى مانند (اسفنج، لاستيک سخت و...) تهيه کرد مناسب‌تر است و از آسيب احتمالى دست آبشارزن جلوگيرى مى‌کند.


چوب يا ميله توپ‌نگهدار

براى اين منظور از يک ميله يا چوب به‌طول تقريبى ۳ متر استفاده مى‌شود، به‌طورى که در انتهاى آن يک توپ واليبال با يک طناب نازک (به شکل دلخواه) آويزان مى‌شود، براى تهيه چنين وسيله‌اى مى‌توان از يک تورى توپ که به يک طناب يک مترى وصل شده استفاده کرد، تصوير زير نمونه‌اى از اين وسيله را نشان مى‌دهد.


چهارپايه يا نيمکت

چهارپايه مورد نظر بايد ضمن اينکه از استحکام لازم برخوردار است، داراى ارتفاعى باشد که مربى در هنگام استقرار در روى آن احاطه کاملى بر اجراء مهارت‌هاى فراگيران داشته باشد (حداقل ۱ متر).

تشک اسفنجى

از اين تشک‌ها در هنگام تمرينات دفاع روى تور براى ايستادن فراگيران بر روى آن و همچنين تمرينات مختلف ديگر استفاده زيادى به‌عمل مى‌آيد. فراگير در هنگام اجراء اين تکنيک‌ بدون پرش با تمرکز بيشتر به دفاع روى تور مى‌پردازد.


وسيلهٔ تمرين پاس (حلقه يا سبد)

انواع مختلفى از اين وسايل وجود دارد که در اينجا به سه نوع آن اشاره مى‌شود و برحسب امکانات مى‌توان از آنها استفاده کرد، اين وسيله در واقع به‌عنوان يک هدف مشخص براى پاس‌دهنده محسوب مى‌شود. بعضى از اين وسايل به آسانى به نقاط مختلف تور برحسب دلخواه وصل مى‌شود و يک نوع ديگر داراى پايه است و برحسب نوع پاس در نقاط مختلف تور قرار داده مى‌شود.


توپ‌نگهدار فنرى

از اين وسيله براى تمرينات تکنيک، آبشار، سرويس و دفاع روى تور استفاده مى‌شود.


سبد جمع‌آورى توپ

يکى از وسايل ضرورى تمرين سبد توپ است. اين وسيله از پراکندگى توپ‌ها در هنگام تمرين جلوگيرى مى‌کند. فراگيران لازم است به دفعات توپ‌هاى پراکنده شده را جمع‌آورى کرده، در داخل سبد قرار دهند. معمولاً از اتصال چند لوله نازک آلومينيومى به همراه چهار چرخ مى‌توان اين وسيله را تهيه کرد. همچنين ديواره‌هاى جانبى آن از جنس برزنت در رنگ‌هاى مختلف ساخته مى‌شود. اين سبد حداقل گنجايش ۱۰ توپ را دارا است.


توپ طبى (مديسينبال)

توپ طبى (مديسينبال -Medicine-Ball): توپ طبى از جمله وسايل کمک آموزشى بسيار ارزشمندى است که در توسعه قابليت‌هاى بدنى فراگيران نقش اساسى دارد. اين وسيله در وزن‌هاى مختلف وجود دارد و در تمرينات کلاس به نسبت توانائى فراگير از آنها استفاده مى‌شود.


دستگاه برای تقویت پنجه‌ها

این دستگاه از یک میله فلزی تشکیل شده که از وسط آن برحسب توانائی فراگیر وزنه‌ای با طناب آویزان می‌شود. فراگیر با هر دو پنجه دست سعی می‌کند تا حد امکان میله را چرخانیده تا به همراه آن وزنه در جهت میله حرکت کند. این وسیله را می‌توان مطابق تصویر زیر تهیه کرد.