نگهدارى راکت

لاستيک راکت را بايد بعد از هر جلسهٔ تمرين با يک قطعه اسفنج نم‌دار تميز کرد؛ زيرا گرد و غبار باعث مى‌شود که از کيفيت راکت کاسته شود. در پايانِ هر تمرين و مسابقه نيز لازم است راکت را در جلد خود قرار دهيم تا از صدمه و گرد و غبار محفوظ بماند. راکت را نبايد به مدت زياد در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد قرار داد. در فصل زمستان که هوا سرد است بهتر است هنگام بازى راکت را گرم نگهداريد تا حالت ارتجاعى آن ثابت بماند و بتوانيد به‌راحتى به توپ پيچ بدهيد.


در محل‌ها و شهرهائى که رطوبت زياد است و به اصطلاح هوا شرجى است، لازم است رويهٔ راکت را دائماً خشک کنيد تا توپ روى راکت سُر نخورد و بتوانيد به‌راحتى ضربه‌ها را پاسخ دهيد و از فنون پيچ‌دار نيز استفاده نمائيد. (شکل‌هاى زير).