لوپ‌زن‌ها

لوپ‌زن‌ها خود يک طيف را تشکيل مى‌دهند. بعضى در همان لوپ اول کار را تمام مى‌کنند و بعضى نيز بايد حداقل ۱۰ بار لوپ بزنند تا يک امتياز کسب کنند؛ بعضى در تمام عرض ميز حرکت مى‌کنند و فقط از فورهند خود استفاده مى‌نمايند و بعضى با کمک حرکت پا از بک‌هند خود استفاده مى‌کنند؛ بعضى اجازه مى‌دهند تا توپ حتى از سطح ميز نيز پائين‌تر بيايد آنگاه در مرحلهٔ بعد از اوج به توپ ضربه مى‌زنند، در حالى که بعضى ديگر بلافاصله پس از جهش توپ از روى ميز، ضربه را وارد مى‌آورند؛ و بالأخره عده‌اى هم لوپ را با انوع ديگر ضربه‌ها، از قبيل کات و تک و غيره ترکيب کرده و بازى مى‌کنند. براى لوپ‌زن‌ها، قوانين چندانى وضع نشده است.


اگر مى‌خواهيد به‌عنوان يک لوپ‌زن، بلافاصله در لحظات اوليهٔ شروع هر رالى، لوپ بزنيد، عمل انجام سرويس را در ذهن خود مرور کنيد. سپس آنقدر لوپ بزنيد تا آن امتياز پايان يافته و يا مجال زدن يک لوپ سنگين پيدا شود. لوپى را که فرود کوتاهى داشته باشد به‌راحتى مى‌توان خنثى کرد؛ همچنين اگر بلافاصله پس از جهش توپ ضربه را وارد کنيد بلوک کردن آن در عرض ميز به‌طور قطرى، امرى ساده خواهد بود. بنابراين، يک لوپ‌زن بايد لوپ‌هاى کشيده بزند، مگر آنکه حريف بسيار کُند بوده و قادر به عکس‌العمل سريع به لوپ کوتاه نباشد. اکثر بازيکنان نسبت به اجراء بلوک در يک سمت ضعف نشان مى‌دهند که اکثراً نيز در سمت فورهند است، بنابراين بهتر است شما، بيشتر لوپ‌ها را به آن سمت بزنيد؛ به‌عبارت ديگر سعى کنيد بازى را چنان اداره کنيد که بتوانيد لوپ‌هاى متعددى با فورهند خود به سمت ضعيف‌تر حريف بزنيد. يک راه ديگر زدن چندين لوپ به نقطه‌ٔ قوى حريف و سپس زدن يک لوپ امتيازآور ناگهانى به ناحيهٔ ضعيف حريف مى‌باشد. يک استراتژى مورد علاقهٔ لوپ‌زن‌ها، زدن چندين لوپ با فورهند از ناحيهٔ بک‌هند به محدودهٔ بک‌هند و انتهاى ميز حريف است.


اگر نقطه‌ٔ ضعفى پيدا کرديد لوپ را به وسط ميز يا گوشه‌ها بزنيد. هميشه لوپ را به طرفين ميز نزنيد. بسيارى از بازيکنان در بلوک کردن از وسط ميز، ضعيف عمل مى‌کنند، زيرا در انتخاب فورهند يا بک‌هند براى پاسخ دادن به توپ ناتوان هستند. اما بعضى ديگر، در اين محدوده، قوى بوده ولى در پوشش دادن گوشه‌هاى ميز ضعف نشان مى‌دهند، بنابراين شما ضعف‌هاى هر بازيکن را پيدا کرده و به همان نقطه حمله ببريد.


توجه داشته باشيد که اگر به يکى از گوشه‌ها لوپ بزنيد، حريف قادر به برگشت دادن آن در زاويه خواهد بود. با زدن لوپ به وسط ميز، زواياى ميز را از دست خواهيد داد و اين امر سبب خواهد شد که حريف بتواند توپ را در زواياى ميز شما بزند، ولى اگر لوپ‌ها را کشيده بزنيد، ديگر حريف زاويهٔ خوبى براى حمله نداشته و فرصت ادامهٔ ضربه‌هاى فورهند لوپ براى شما وجود خواهد داشت.مطلب ديگر که بايد در نظر گرفت، تنوع در بازى است. اکثر بازيکنان در مقابلِ لوپ‌هاى تکرارى شما ريتم به‌خصوصى به خود خواهند گرفت. پس بايد بتوانيد با سرعت‌هاى مختلف لوپ بزنيد (سريع ـ متوسط و آرام). جاى تعجب دارد که لوپ آرام را به سختى مى‌توان بلوک کرد. در حقيقت، مشکل مى‌توان روى لوپ آرام حمله زد و در اين صورت توپ‌هاى برگشتى،خيلى ضعيف برگردانده مى‌شود.


لوپ‌زن‌ها داراى ۳ نقطهٔ ضعف اساسى زير هستند:


۱. توپ‌ها و سرويس‌هاى کوتاه را که از داخل ميز بيرون نمى‌روند نمى‌توانند لوپ بزنند.


۲. در مقابل توپ‌هاى کشيده (بلند) بايد توپ‌هاى کشيده بزنند که اين موجب کند شدن سيستم حرکت در آنها مى‌شود.


۳. از آنجا که اين بازيکنان براى پيچ دادن بيشتر به توپ، از نيروى بدنى استفاده مى‌کنند به‌تدريج از نيروى بدنى آنها کاسته شده و ضربه‌هاى آنها، معمولاً، سرعت خود را از دست مى‌دهد.


حال اگر در مقابل يک لوپ‌زن بازى کنيد چه اتفاقى روى خواهد داد؟ آشکارترين روش براى شکست دادن لوپ‌زن جلوگيرى از زدن لوپ او است. براى اين هدف، شما سرويس‌ها را کوتاه بزنيد و سرويس‌هاى کوتاه را نيز کوتاه‌ پاسخ دهيد، در نتيجه لوپ‌زن کار ديگرى از دست او برنخواهد آمد. يک لوپ‌زن باهوش معمولاً سعى خواهد کرد توپ اول را فليپ کرده و دومى را لوپ بزند، اما اگر شما توپ را سرويس بزنيد و با تو ميزى کوتاه برگشت دهيد، فليپ حريف آرام بوده و شما قادر به حمله خواهيد شد. البته اگر لوپ‌زن، فليپ و يا سرويس پيچ روئى بزند، از امتياز ضعف شماره ۲ استفاده کنيد؛ يعنى توپ‌هاى بلند (کشيده) بزنيد. سرويس پيچ روئى وى را فليپ کرده و يا با سرعت به فليپ وى حمله کنيد تا او را مجبور به عقب‌نشينى از ميز کرده و در نتيجه وقت کافى براى زدن ضربهٔ لوپ داشته باشيد، بدين‌ترتيب تا حد زيادى از تأثيرپذيرى لوپ وى کاسته خواهد شد و هنگامى که او از ميز فاصله گرفت، در زدن لوپ‌هاى مؤثر دچار مشکل شده و شما فرصت بيشترى براى عکس‌العمل خواهيد داشت، علاوه بر اين، ضعف شماره ۳ نيز در اينجا مطرح مى‌شود، يعنى سرعت قربانى پيچ توپ مى‌گردد.


البته، بعضى از بازيکنان در هنگام از دست دادن پيچ توپ نيز علائمى از خود بروز مى‌دهند که قابل مشاهده است. در مقابل چنين بازيکنى بايد مراقب باشيد تا ضربهٔ آسانى ارسال نکنيد. بگذاريد لوپ‌هائى حتى با سرعت ۱۷۰ کيلومتر در ساعت بزند در اين صورت اگر قادر به زدن چنين ضربه‌هائى نشوند، برنده شما خواهيد بود! ولى اگر چنين ضربه‌هائى ارسال کرد، خوب، شما نيز سعى کنيد ضربه‌هاى محکم‌ترى بزنيد تا وى قادر به مقابله نباشد. شما همچنين مى‌توانيد از سرعت توپ‌هاى ارسالى حريف در مقابل خود او استفاده کنيد. به اين صورت که اگر يک لوپ سريع را بلوک کنيد، با آنچنان سرعتى برگشت خواهد کرد که حريف احتمالاً فرصتى براى عکس‌العمل نخواهد داشت.

لوپ‌زن يک جناحى

يک لوپ‌زن يک جناحى تمام عرض ميز را تنها از فورهند خود استفاده مى‌کند. مراقب باشيد اشتباه فرستادن توپ به بک‌هند را مرتکب نشويد. قوى‌ترين لوپِ يک لوپ‌زن، لوپى است که از گوشهٔ بک‌هند با فورهند زده شده باشد. به‌جاى آن، ابتدا به گوشهٔ فورهند رفته و سپس به بک‌هند برگرديد. حريف احتمالاً مجبور به برگشت دادن ضربه‌ٔ دوم با يک بک‌هند ضعيف خواهد شد. شما نيز به همين ضربه حمله کنيد.


اگر لوپ‌زن کُند نشان مى‌دهد، ضربه‌ها را به گوشهٔ بک‌هند آن ارسال کنيد تا بدين ترتيب وى را مجبور به زدن بک‌هند ضعيف نمائيد. سپس يک بلوک سريع به گوشهٔ فورهند لوپ‌زن، براى شما امتياز کسب کرده و يا زمينه را براى کسب آن فراهم مى‌آورد. حتى اگر چنين رخ ندهد، يک پاسخ سريع به گوشهٔ بک‌هند، حريف را مجبور به استفاده از بک‌هند خواهد کرد.

لوپ‌زن دو جناحى

يک لوپ‌زن دو جناحى در وسط ميز ايستاده و با فورهند و بک‌هند لوپ مى‌زند. در اينجا، راه‌حل، يافتن طرف ضعيف‌تر و حمله به آن سمت است، که معمولاً نيز بک‌هند مى‌باشد. (و البته راه ديگر، جلوگيرى از لوپ زدن وى است)، سعى کنيد حريف را پى در پى به ميز نزديک و دور نمائيد، بازيکنانى که بک‌هند لوپ مى‌زنند به‌ويژه در اجراء اين حرکت اکراه دارند، در حالى که بايد بدانند يک بلوک محکم و پس از آن يک بلوک آرام، تأثير بيشترى از دو بلوک دارد. زيرا ريتم لوپ‌زن را به هم خواهد ريخت.


همچنين توجه داشته باشيد که لوپ‌زن‌هاى دو جناحى در مقابل يک بلوک محکم در وسط ميز، ضعف دارند. برعکسِ بازيکنانى که فقط با فورهند لوپ مى‌زنند، بازيکن لوپ‌زن دو جناحى بايد تصميم بگيرد که از کدام سمت لوپ بزند.


يک لوپ‌زن ماهر، آنقدر لوپ خواهد زد تا شما مرتکب اشتباه شده و با يک ضربهٔ آرام بزنيد. لوپ‌زن‌ها، معمولاً از دو طرف لوپ مى‌زنند، اما نه هميشه. بايد سعى کنيد تا لوپ‌زن را هميشه در حرکت از سوئى به سوى ديگر، و از نزديک ميز به فاصله‌ٔ دور از ميز، نگهداريد، شما اگرچه اميدوار هستيد که لوپ‌زن مرتکب اشتباه شود، اما روى اشتباه وى حساب نکنيد. معمولاً بايد امتياز را با حمله به يک لوپ ضعيف و يا قبل از اجراء هر گونه لوپ توسط لوپ‌زن، کسب کنيد. سعى کنيد لوپ‌زن را با ضربه‌هائى مانند بلوک، لوپ و يا تک، از ميز دور کنيد. اگر فرصتى براى کسب امتياز داريد، آن را از دست ندهيد. اگر فرصتى نيز پيدا نشد، سعى کنيد در هر موقعيتى که به‌دست شما آمد حمله کنيد، اما مواظب پيچ توپ باشيد. اگر بيش از حدّ اشتباه کنيد، بازى را خواهيد باخت. اين امر در مقابل تمام بازيکنان لوپ‌زن مصداق دارد.

ضدحمله‌زن‌ها

اين بازيکنان مايل هستند در وسط ميز ايستاده و هر ضربه‌اى را که شما به‌طرف آنان مى‌زنيد، فقط برگشت دهند. آنها معمولاً به توپ در اوج جهش، ضربه مى‌زنند، در نتيجه، ضربه‌هاى آنان در اولين فرصت حاصله ”تک“ خواهد بود؛ به‌ويژه از ناحيهٔ فورهند. اين بازى يک بازى آسان است و مهم‌ترين عوامل آن جايگيرى، ثبات در بازى و سرعتِ حمله‌ها است.


براى اينکه يک بازيکن ”ضدحمله‌زن“ باشيد، استراتژى اساسى حملهٔ شما بايد زدن توپ‌ها، اکثراً به سمت ضعيف‌تر باشد. اگر بک‌هند حريف ضعيف است، هدف اصلى شما بايد جلوگيرى از حرکت حريف و استفاده از فورهند باشد؛ و اگر طرف ضعيف حريف، فورهند باشد، سعى کنيد توپ‌ها را با قدرت کافى، چنان به همان طرف بزنيد که وى نتواند با ”تک“ توپ را برگشت دهد. اگر شروع به از دست دادن توپ‌ها مى‌کنيد، بازى را آرام کنيد و هميشه در انتظار فرصت براى زدن تک، باشيد.