ميز مسابقه

بازیکن بايد قبل از شروع بازى، ارتفاع و استحکام تور را امتحان کند و روى ميزى که قرار است مسابقه برگزار شود، تمرين کند و با ميز و جهش آن، به‌طور نسبى، خو بگيرد.

توپ مسابقه

قبل از شروع مسابقات، بازیکن بايد با توپى که قرار است بازى‌ها با آن نوع توپ انجام شود تمرين کند تا با توپ مسابقه نيز آشنا شود.

مکان بازى

قبل از شروع مسابقات، بازیکن بايد با نور، شرايط کف سالن، فضاى محل، گرما و سرماى سالن آشنا شود. در مسابقات بين‌المللى يا جهانى، طبق برنامه، حتى يک روز زودتر از مسابقات، اجازهٔ تمرين در سالنى که قرار است مسابقات در آن برگزار شود به بازیکنان داده مى‌شود.

شناخت حريف

بازیکن، تا جائى که ممکن است، بايستى در خصوص حريف خود، اطلاعاتى به‌دست آورد و او را بشناسد. اطلاعاتى از قبيل اينکه:


- او راست دست است يا چپ دست؟


- به چه روشى بازى مى‌کند، آيا حريف بازیکن دفاعى است يا حمله‌‌اي؟


- اگر بازیکن حمله‌اى است جزءِ کدام دسته از بازیکنان حمله‌اى قرار دارد، و اگر دفاعى است جزء کدام دسته؟


- او از چه راکتى استفاده مى‌کند و با چه رويه‌اى بازى مى‌کند؟ قبل از بازى چنانچه ممکن باشد بايستى دقيقاً نوع راکت و رويه‌هاى راکت حريف را مورد بررسى قرار داد. زيرا راکت مى‌تواند براى تصميم‌گيرى در چگونگى بازى مؤثر باشد.

داور

داوران عارى از خطا نيستند. اما بازیکنان بايد حتماً به تصميم‌هاى داوران (حتى به تصميم‌هاى اشتباه آنها) احترام بگذارند و نظرات آنها را قبول کنند. اگر بازیکنان گاهى خود، در نقش داور، مسابقات سطح پائين‌ترى را داورى کنند، بهتر مى‌توانند داوران را درک کنند، تا در موقع خود از تصميم‌هاى آنها ناراحت نشوند.

تماشاچيان

بازیکن به هيچ‌وجه نبايد تحت‌تأثير تماشاچيان قرار گيرد، حتى اگر آنها او را تأييد يا رد کنند. حساسيت نشان دادن به سر و صداى تماشاچيانى که مشغول تشويق بازیکنان مورد علاقهٔ خود، روى ميزهاى مجاور، هستند، باعث پائين آمدن کيفيت کار طرف مقابل خواهد شد. براى عدم تأثير حضور يا سر و صداى تماشاچيان بهتر است بازیکن هنگام انجام تمريناتِ آمادگى در سالنِ تمرين، با هر گونه سر و صدائى آشنائى حاصل کند (مثلاً با نصب بلندگو، گذاشتن نوار و يا راديو و گاهى با ايجاد صداهاى ناگهانى خود را آشنا و آماده سازد).

قوانين و مقررات

بازیکن بايد با قوانين و مقررات تنيس روى ميز کاملاً آشنا و از آخرين تغييرات آن نيز مطلع باشد تا در جريان مسابقات نسبت به تصميم‌هاى قانونيِ داور معترض نشود. به‌طور کلى، تصميم داوران سرنوشت‌ساز است و امر آنها را نمى‌توان ناديده گرفت. بايستى خيلى آرام از داور اطاعت نمود. سرپيچى از قوانين و بازخواست کردن داور ممکن نيست، بلکه سبب مى‌شود که تا آخر مسابقه جرايم و ضررهائى متوجه بازیکن شود.

نحوهٔ عزيمت به محل مسابقات

براى رسيدن به محل مسابقات بايستى در ساعت مناسب حرکت کرد. به‌طورى که حداقل يک روز زودتر (در مسابقات کشورى و بين‌المللي) و چند ساعت زودتر (براى مسابقات دورن استانى و دورن مدرسه‌اي) در اردو يا محل مسابقات حاضر بود تا زمانى هم براى استراحت وجود داشته باشد. اگر محل مسابقات در استان‌هاى دور باشد، پيشنهاد مى‌شود که در صورت امکان از قطار براى مسافرت استفاده شود چون قطار هم وسيله‌اى مطمئن است و هم مى‌توان در آن تحرکى داشت و در عين حال استراحت کرد.

حفظ سلامت

هرچه زمان مسابقات نزديک‌تر مى‌شود، بازیکنان بيشتر بايد به فکر سلامت خود باشند. پيچ خوردن و صدمه ديدن دست و پا و ابتلا به بيمارى، حتى سرماخوردگى، بازیکن را به کلى از دسترسى به اهداف و گاه شرکت در مسابقات محروم مى‌کند.

تغذيه

شب قبل از مسابقات، بهتر است بازیکنان غذائى با کربوهيدراتِ بالا بخورند. اين ماده باعث ايجاد انرژى بيشتر در روز بعد خواهد شد. در صبح روز برگزارى مسابقات نيز بايد صبحانه را کامل و زود بخورند. در طول مسابقات بايد مايعات فراوان نوشيد، ”آبِ تنها“ عالى است. اما کمى نوشيدنى شيرين نيز خوب است. اگر فواصل کوتاهى بين مسابقات هست، در طول روز بايد ميوه، خرما و از اين قبيل ميل نمود. در زمان استراحت بين گيم‌ها، استفاده از نوشيدنى کم‌شيرين توصيه مى‌شود.

خواب و استراحت

هرکس به نوعى خود را براى مسابقات آماده مى‌کند. بعضى از بازیکنان روز قبل را کمى استراحت مى‌کنند و بعضى نيز ساعت‌ها تمرين مى‌کنند. در هرحال، اگر بازیکن در وضعيت خوبى است، لازم است حداقل روز قبل از مسابقه کمى تمرين کند و ضمناً استراحت مناسب داشته باشد و در صورت امکان قبل از مسابقه ۸ ساعت خواب شب را در برنامه‌ٔ خود قرار دهد، زيرا اين مقدار لازم و ضرورى مى‌باشد.

گرم کردن بدن

بازیکن نبايد با بدن سرد به سر ميز برود، حداقل يک ساعت قبل از مسابقه بايستى بدن خود را با نرمش، دويدن و تمرين‌هاى فنى روى ميز گرم کند. ابتدا چند حرکت ساده براى نرم کردن عضلات اجراء نمايد و سپس حرکات کششى انجام دهد و آنگاه با تمرينات حرکت پا و چند ضربهٔ سايه‌زنى کار را خاتمه دهد. سپس سر ميز برود و کليهٔ ضربه‌هائى را که قرار است در بازى به‌کار بگيرد، حتى حرکات پا و سرويس‌ها را تمرين کند و در صورت امکان يک مسابقهٔ تمرينى انجام دهد ولى نبايد حتى امتيازات مسابقهٔ تمرينى را هَدَر دهد.

نگهدارى راکت

حفظ و نگهدارى راکت، يکى از مواردى است که بازیکن بايد به آن توجه داشته باشد. اگر ساعتى قبل از مسابقه راکت گُم شود و يا چوب آن بشکند، مسلماً بازیکن نمى‌تواند با راکتى ديگر به خوبيِ راکتى که از دست داده است بازى کند. مگر اينکه يک راکت يدکى که از قبل آماده کرده و دقيقاً به آن عادت کرده است، داشته باشد.

تدارک براى محوطهٔ بازى

وقتى زمين بازى حالت ليز (سُر) دارد، بايستى بازیکن يک قطعه ابر (اسفنج) و يا يک تکه پارچهٔ خيس شده را در گوشه‌اى از محوطهٔ بازى (که معمولاً نزديک داور باشد بهتر است) قرار دهد تا در مواقع موردنياز کف کفش ورزشى خود را به‌منظور جلوگيرى از ليز خوردن خيس نمايد. ضمناً هنگام ورود به محوطهٔ بازى يک حولهٔ دستى کوچک به همراه داشته باشد تا هنگام وقفه‌هاى قانونى بازى، از آن براى خشک کردن عرق دست و صورت استفاده کند.