دريافت سرويس‌هاى بلند

سرويس‌هاى بلند (کشيده) را بايد حتماً با ضربه‌ٔ ساده يا لوپ و يا تک و اگر بازيکن دفاعى هستيد با کات دور از ميز جواب دهيد.


ضمناً توپ‌هائى را که نزديک به لبه‌هاى کنارى و يا انتهائي، از ميز خارج مى‌شوند با هاى‌لوپ دريافت نمائيد.


دريافت سرويس بلند با کات دور از ميز توسط کوجى ماتسو شيتا قهرمان ژاپنى
دريافت سرويس بلند با کات دور از ميز توسط کوجى ماتسو شيتا قهرمان ژاپنى

دريافت سرويس بلند با لوپ
دريافت سرويس بلند با لوپ

دريافت سرويس بلند با تک بک‌هند توسط پرسون از سوئد قهرمان انفرادى جهان در سال ۱۹۹۱
دريافت سرويس بلند با تک بک‌هند توسط پرسون از سوئد قهرمان انفرادى جهان در سال ۱۹۹۱

دريافت سرويس بلند با کات دور توسط هيروشى شيبوتانى از ژاپن
دريافت سرويس بلند با کات دور توسط هيروشى شيبوتانى از ژاپن

دريافت با هاى‌لوپ توسط دراگوتين سوربک از يوگسلاوي، قهرمان مسابقات دو نفرهٔ جهان در سال‌هاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳
دريافت با هاى‌لوپ توسط دراگوتين سوربک از يوگسلاوي، قهرمان مسابقات دو نفرهٔ جهان در سال‌هاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳