سازماندهى

- ابعاد زمين: ۱۰×۳۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ، قيف، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۱×۱ به‌علاوهٔ دو دروازه‌بان

نکات مهم

- جدا شدن از مدافع براى دريافت توپ (رفتن به استقبال توپ)


- آگاهى نسبت به موقعيت مدافع با نگاه کردن قبل از دريافت


- فريب، قبل از دريافت توپ


- نگاه کردن به توپ در هنگام کنترل


- چرخش کامل با توپ

شيوهٔ تمرين

- دروازه‌بان با ارسال پاس، مهاجم را در موقعيت کنترل چرخش قرار مى‌دهد.


- مهاجم، پس از دريافت و چرخش به دروازه شوت مى‌زند.


- تمرين از جهت ديگر به همين شکل ادامه پيدا مى‌کند.


 تمرين کنترل و چرخش در شرايط نزديک بازى
تمرين کنترل و چرخش در شرايط نزديک بازى