ـ اين تکنيک روش خوبى در مقابل تکنيک راه رفتن در هوا مخصوصاً براى زنان است. مردان به‌ندرت از اين تکنيک استفاده مى‌کنند.


هدف : آماده شدن براى يک فرود کارآمد و مؤثر


ـ پاى آزاد خم شده را با چرخش از ناحيهٔ مفصل لگن پائين آوريد.


ـ لگن را به‌طرف جلو بکشيد.


ـ پاى جهش موازى پاى آزاد قرار گيرد.


ـ دست‌ها را با قرار گرفتن در وضعيّت بالا و عقب تنظيم کنيد. (تصوير بالا)