باغچه پرش

بازى موسوم به باغچه پرش شامل يک محوطهٔ مربّع‌شکل است که در درون آن وسايلى مانند جعبه‌هاى ورزشى در نقاط مختلف چيده مى‌شود. ورزشکاران مجاز هستند آزادانه در درون اين محوطه حرکت کرده به مجرد رسيدن به اين جعبه‌ها از روى آنها بپرند. حرکات پرشى مى‌تواند به‌طور متنوع انجام شود مثلاً فرود روى پاى جهش يا پاى آزاد يا هر دو پا. (تصوير زير)


بازى شکارچى و بازيکن


در اين بازى موانعى مانند جعبه‌هاى ورزشى دايره‌مانند در اطراف يک محوّطه مربع‌مانند قرار مى‌گيرد (ابعاد مربع بستگى به تعداد بازيکنان دارد). دو يا سه نفر را به‌عنوان شکارچى انتخاب کنيد. شکارچى‌ها در درون محوطه به‌دنبال ورزشکاران مى‌دوند و تلاش مى‌کنند تا آنها را بگيرند.


ورزشکارانى که گرفته مى‌شوند بايد يک دور از روى موانع چيده شده در اطراف مربع‌ بدوند تا اجازه ورود مجدّد به‌ داخل مربع را داشته باشند.


هدف از اين بازى اين است که کليّه بازيکنان حداقل يک بار از روى موانع با حالت پرش عبور کنند. زمان اين بازى که خسته‌کننده هم هست بايد محدود باشد. پس از هر دور يک تيم جديد از شکارچى‌ها را انتخاب کنيد. (تصوير بالا)

بازى امدادى پرشى

ورزشکاران را به دو گروه تقسيم کنيد و آنها را در دو انتهاء مخالف يک محوطه که داراى موانعى سر راه ا ست مطابق شکل زير قرار دهيد. پس از شروع يک دونده از هر تيم شروع به دويدن مى‌کند و پس از برش از روى موانع خود را به هم‌تيمى خود رسانده، با زدن دست به او، وى را روانه بازى مى‌کند.


اين بازى امدادى زمانى پايان مى‌يابد که کليهٔ دونده‌ها به‌جاى اوّل خود برگشته باشند. بازى را مى‌توان با بريدن از روى موانع از يک جهت و برگشت سريع بدون پرش از جهت ديگر و يا بالا بردن ارتفاع موانع از يک پرش به پرش ديگر متنوّع و جذاب کرد. (تصوير زير)


مسابقه تعقيبى

در مسابقه تعقيبى تيم‌ها از دو انتهاء مخالف با دستور مربى مطابق تصوير زير شروع به دويدن و پرش از روى موانع مى‌کنند. نفرات هر تيم تلاش مى‌کنند تا ورزشکار تيم مقابل را در اين مسابقه تعقيبى بگيرند و اين هدف زمانى حاصل مى‌شود که يک عضو تيم پيشرو گرفته شود. (تصوير زير)