اگر از شما بخواهند فهرستى از اصول، تعميم‌پذيرى‌ها و کاربردهائى که در اين مباحث ذکر شد، تهيه کنيد، احساس خواهيد کرد که آنچه ذکر شد قوانينى لازم‌الاجراء و غير قابل تغيير نبوده است. به‌علاوه عبارات اين مباحث به صورت‌هاى مختلفى آمد؛ اين عبارات مکرراً شامل جملاتى است مانند در مراحل اوليهٔ يادگيري يا وقتى که تعداد فراگيرندگان کم باشد يا موارد مشابهى که باعث محدوديت فراگيرندگان، موقعيت، تکليف و ساير عوامل يادگيرى مى‌شود. علم کنترل و يادگيرى حرکتى در مرحلهٔ نوباوگى است؛ بنابراين اصول و فرضيه‌هاى آن، به شکلى که اصول مکانيک در مهندسى به‌کار مى‌آيد، به خوبى کامل نشده است تا در تمام موقعيت‌ها کاربرد داشته باشد.


نتيجه اينکه، اصول مذکور به تکليف، مراحل يادگيرى و فراگيرنده ويژه بستگى دارند، يعنى به طبقه‌بندى‌هاى گوناگون اختصاص دارند. از اين رو، شناخت طبقات مختلف و انتخاب اصول مناسب آنها، امرى حياتى است. آنچه پس از اين ذکر خواهد شد، مهمترين طبقه‌بندى‌هائى است که باعث تفاوت در نقشه‌ريزى و تدريس شود.