در اکثر امور مهم زندگى (مانند درس دادن يا نوشتن کتاب) آماده‌سازيِ آنچه بايد انجام شود، مشکل‌ترين و مهمترين قسمت است. آماده‌سازى هميشه مشکل است؛ زيرا واقعيت‌‌ها و اصول متعارض به ذهن هجوم مى‌آورند و انجام آنچه را مورد نظر است با دو دلى دغدغه مواجه مى‌سازند. به محض اينکه يک نقشهٔ خوب طرح‌ريزى شود - هر چند به‌طور کامل آماده نباشد - انجام عمل نسبتاً ساده است و اغلب از اينکه چرا براى آماده‌سازى نقشه آنقدر دردسر داشته‌ايم، متحير مى‌شويم. با اين مقدمه اين مبحث را با سخت‌ترين قسمت، يعنى آماده‌سازى براى تمرين آغاز مى‌کنيم.


در آماده‌سازى بهتر است موضوع را با مدل مفهومى اجراء انسانى که در اين مباحث قبلى کامل شد، آغاز کنيم. اصولى که کاربردها بر آن استوار هستند به فرآيندهائى که در طول مباحث قبل ذکر شد و به‌وسيلهٔ مدل مفهومى به نمايش درآمده‌اند، بستگى دارند.