نمو طبيعى پيش از تولد در يک الگوى قابل پيش‌بينى و در زمان معينى تحت کنترل عوامل ژنتيکى انجام مى‌شود، ليکن نمو برخى از جنين‌ها به شکل طبيعى صورت نمى‌گيرد. نمو نابهنجار ممکن است از عوامل محيطى يا ژنتيکى ناشى شود. نابهنجارى‌هاى ژنتيکى ارثى هستند و ممکن است بلافاصله بعد از تولد ظاهر شده، يا به‌طور پنهان تا مدتى بعد از تولد باقى بمانند. عوامل محيطى نيز ممکن است به‌طور منفى روى جنين اثر بگذارند؛ مانند داروها و مواد شيميايى داخل جريان خونِ مادر، ويروس‌ها و فشار بيش از حد به شکم مادر. نواقص و نابهنجارى‌هايى که در هنگام تولد ظاهر مى‌شوند مادرزادى هستند، هرچند که علت يا علل آنها ژنتيکى يا محيطى باشد.