پرتاب کردن

پرتاب کردن. محققان به‌منظور ارزيابى مهارت پرتاب کردن، اغلب از مسافت پرتاب شيء به‌عنوان يک معيار اندازه‌گيرى استفاده مى‌کنند، اگرچه گاهى از معيارهاى ديگر نظير سرعت و دقت نيز استفاده شده است. برخلاف دو و پرش، تفاوت در مسافت پرتاب در کودکان از سنين بسيار پايين وجود دارد؛ براى مثال، همان‌طور که در تصوير زير قسمت الف نشان داده شده است، اسپن شاد (۱۹۶۰) به اين نتيجه رسيد که مسافت پرتاب پسران در سن ۵ سالگى تقريباً ۲۴ پا (۳/۷ متر) بود و در ۱۷ سالگى به حدود ۱۵۳ پا (۷/۴۶ متر) ارتقاء يافت. در مقابل مسافت پرتاب دختران که در ۵ سالگى ۵/۱۴ پا (۴/۴ متر) بود، در ۱۵ سالگى به ۷/۷۵ پا (۱/۲۳ متر) پيشرفت کرد، ليکن در ۱۶ سالگى با کمى نزول مسافت پرتاب آنها تقريباً به ۷۴ پا (۲۲/۶ متر) رسيد. همان‌طور که در تصوير زير قسمت ب نشان داده شده است، مطالعات اخير نيز يافته‌هاى اسپن شاد را مورد تائيد قرار داد. يافته‌هاى مطالعات اخير تنها در يک مورد با يافته‌هاى اسپن شاد مشابه نبود، آن هم در مورد جوانان بود که عملکرد بهترى داشتند (هابن استرايکر و سيفلد، ۱۹۸۶).


مسافت پرتاب دختران تلفيق نتايج تحقيقات انتشار يافته قبل از سال ۱۹۶۰؛
مسافت پرتاب دختران تلفيق نتايج تحقيقات انتشار يافته قبل از سال ۱۹۶۰؛

مسافت پرتاب پسران تلفيق نتايج انتشاريافته قبل از سال ۱۹۶۰
مسافت پرتاب پسران تلفيق نتايج انتشاريافته قبل از سال ۱۹۶۰

مسافت پرتاب دختران و پسران. الف- تلفيق نتايج تحقيقات انتشار يافته قبل از سال ۱۹۶۰؛ ب- نتايج ۱۴ تحقيق به چاپ رسيده پس از سال ۱۹۶۰ (برگرفته شده از هابن استرايکر و سيفلد، ۱۹۸۶).


اگرچه عملکرد دختران و پسران از کودکى تا نوجوانى به‌طور قابل ملاحظه‌اى پيشرفت مى‌کند، ليکن بنا به گزارش بسيارى از محققان تفاوت زيادى در سطح اجراء آنها وجود دارد. به‌علاوه مطالعات بعدى حاکى از آن است که رکوردهاى دختران پيشرفتى نشان نمى‌دهد. همان‌طور که در مباحث قبلى گفتيم هالورسون و همکاران او (۱۹۸۲) اشاره کرده‌اند که تفاوت‌هاى معنى‌دارى از نظر کارآيى پرتاب در دختران ۱۳ ساله وجود دارد.


تعدادى از تحقيقاتى که تغييرات سرعت پرتاب را در سال‌هاى رشد اندازه‌گيرى کرده باشد اندک است، ليکن رابرتن، هالورسون، لانگن دورفر و ويليامز (۱۹۷۹) گزارش کردند که سرعت پرتاب پسران از کودکستان تا سال هفتم (دوم راهنمايي)، سالانه ۵/۵ پا در ثانيه (۷/۱ متر در ثانيه) پيشرفت مى‌کند؛ در حالى که ميزان پيشرفت سرعت پرتاب در دختران در همين مقطع، سالانه ۹/۳ پا در ثانيه (۲/۱ متر در ثانيه) است. بنابراين، روند تغيير قابل ملاحظه همراه با تفاوت‌هاى زياد در سرعت پرتاب دختران و پسران با يافته‌هاى مطالعاتى که در مورد مسافت پرتاب انجام گرفته است در يک امتداد است و با آنها هماهنگى دارد.