نقش استرس تست قلبى در افراد به‌ظاهر سالم واقعاً زير سؤال است. کالج پزشکى ورزشى آمريکا (ACSM)، پيش از مبادرت به انجام ورزش، انجام آن را در تمام افراد بالاى ۴۰ سال توصيه مى‌کند. البته چون اين تست در بسيارى از مبتلايان به بيمارى عروق کرونر حتى با وجود عوامل خطرزاى بيمارى عروق کرونر، به غلط منفى گزارش مى‌شود و در بسيارى از افراد سالم به‌ويژه خانم‌ها، به‌صورت کاذب مثبت مى‌گردد، ارزش آن زير سؤال رفته است. در يک جمعيت ۳۶۱۷ نفرى از بيماران ۵۹-۳۵ ساله که بدون علامت بودند، ولى کلسترول بالا داشتند، حساسيت اين آزمون فقط ۱۸% بود. با اين وصف بسيارى از بيماران در معرض خطر ابتلاء به بيمارى در اثر ورزش، از اين آزمون نتيجه گرفته‌اند.

موارد منع انجام تست

موارد منع مطلق انجام تست :

- تغييرات در نوار قلبى که مؤيد انفارکتوس باشند


- آنژين صدرى ناپايدار


- آريتمى‌هاى کنترل نشده


- بلوک قلبى درجه ۳


- نارسائى احتقانى حاد قلب


- تنگى شديد دريچهٔ آئورت


- آنوريسم ديسکان


- آمبولى يا ترومبوز


- عفونت حاد


- جنون


موارد منع نسبی:

- فشار خون بالاى ۱۱۵ / ۲۰۰ در حال استراحت


- بيمارى دريچه‌اى با شدت متوسط


- اختلالات الکتروليتى


- آنوريسم بطنى


- بيمارى متابوليک کنترل نشده


- بيمارى مزمن عفونى


- اختلالات عضلانى که در اثر ورزش تشديد شوند


- حاملگى دچار عارضه يا مراحل انتهائى باردارى.