- تناوب :

ورزش حداقل ۳ روز در هفته توصيه مى‌شود. انجام يک روز در ميان براى تجديد قواى کامل لازم است.


- نوع :

پياده‌روى روشى آسان و ارجح است، چرا که نيازمند وسيلهٔ خاصى نيست. استفاده از دوچرخهٔ ثابت يا متحرک و شنا از ساير ورزش‌هاى هوازى قابل قبول هستند. شنا در محيط گرم و مرطوب به‌خصوص براى مبتلايان به آسم ناشى از ورزش مفيد واقع مى‌شود. تمرينات مقاومتى يا با وزنه هم بايد در برنامهٔ فرد گنجانده شوند.


- مدت :

ابتدا با زمانى حدود ۱۰ دقيقه شروع شود. بعداً و به آهستگى ميزان آن در ازاء هر هفته ۲ تا ۴ دقيقه افزايش يابد تا زمانى‌که بدون توقف به ۲۰ تا ۶۰ دقيقه برسد.


- شدت :

شدت فعاليت در تمرين با وزنه و يا ورزش‌هاى هوازى براساس نمودار تنگى نفس تعين مى‌شود. ميزان تنگى نفس متوسط تا شديد با RPE در حد ۳ تا ۶ توصيه مى‌گردد. در حين تمرين با وزنه، از وزنه‌اى سبک براى ۱۰ تا ۱۵ مرتبه استفاده شود و اين کار در يک تا ۲ سِت براى هر گروه عضله انجام پذيرد.


ساير توصيه‌ها
- از انجام فعاليت در گرم‌ترين ساعات روز خوددارى شود، به‌خصوص اگر بيمار مبتلا به فيبرزوکيستيک باشد.
- به بيمار توصيه کنيد که هرگونه افزايش وزن، تنگى نفس و يا درد سينه را سريعاً گزارش کند.
- به بيمار تأکيد شود که پيشرفت خود در ميزان فعاليت را براساس راهنمائى انجام شده براى هر ويزيت يادداشت و به پزشک اطلاع دهد.
- به بيمار توصيه اکيد شود که در صورت سرگيجه، تپش قلب و يا احساس ضعف شديد، سريعاً فعاليت را متوقف کند.
- قبل از انجام فعاليت، گرم کردن و پس از آن سرد کردن بدن براى حداقل ۵ تا ۱۰ دقيقه و با ميزانى بدون ايجاد ناراحتى انجام پذيرد.